Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, drobiu rzeźnego i nieśnego (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 2

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 297/8

ZAŁĄCZNIK

Numer Nazwa posiadacza identyfikacyjny zezwolenia dodatku

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość Inne przepisy

Jednostka aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Data ważności zezwolenia

PL

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność 4a6 DSM Nutritional Products Ltd reprezento­ wany przez DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o. 6-fitaza EC 3.1.3.26 Skład dodatku: Preparat 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) o minimalnej aktywności: postać stała: 10 000 FYT (1)/g postać płynna: 20 000 FYT/g Charakterystyka substancji czynnej: 6-fitaza wytwarzana przez Asper­ gillus oryzae (DSM 17594) Metoda analityczna (2) Metoda kolorymetryczna opiera­ jąca się na działaniu wanadomo­ libdenianu na nieorganiczny fosforan wytwarzany przez dzia­ łanie 6-fitazy na substrat zawiera­ jący fitynian (fitynian sodu) przy pH 5,5 i w temperaturze 37 °C, obliczanym na podstawie krzywej standardowej dla fosforanu nieorganicznego. Prosięta (odsadzone od maciory) Tuczniki Drób rzeźny Drób nieśny — 1 500 FYT 1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać tempera­ turę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania. 2. Dla prosiąt (odsadzonych od maciory) do 35 kg masy ciała. 3. Zalecana dawka na kilogram mieszanki paszowej pełnoporcjowej: — drób rzeźny: 1 500–3 000 FYT, — drób nieśny: 600–1 500 FYT, — prosięta (odsadzone od maciory) i tuczniki: 1 500–3 000 FYT. 4. Do stosowania w mieszankach paszo­ wych zawierających więcej niż 0,23 % fosforu związanego fityną. 5. Dla bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić usta i nos oraz używać okularów i rękawic ochronnych. 1 grudnia 2019 r.

1 500 FYT 1 500 FYT 600 FYT

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.11.2009

(1) 1 FYT odpowiada ilości enzymu uwalniającej 1 mikromol nieorganicznego fosforanu z fitazy na minutę, przy stężeniu fitynianu wynoszącym 5,0 mM, pH 5,5 oraz w temperaturze 37 °C, w okresie inkubacji wynoszącym 30 minut. (2) Szczegóły dotyczące metod analizy można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 18 z 200913.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/834/WPZiB z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L297 - 14 z 200913.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2009 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r., 1 listopada 2008 r., 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L297 - 12 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł pochodzenia określonych w protokołach w sprawie pochodzenia załączonych do umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP oraz uchylenia decyzji 2000/399/WE

 • Dz. U. L297 - 9 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę

 • Dz. U. L297 - 4 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtylizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Finnfeeds International Limited) (1)

 • Dz. U. L297 - 3 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L297 - 1 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.