Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające po raz 116. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2009-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39 - Strona 12

Strona 12 z 28

Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.” (41) Wpis „Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Włochy. Data urodzenia: 15.1.1973 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyj­ skie. Nr paszportu: M174950 (tunezyjski paszport wydany dnia 27.4.1999 r., utracił ważność dnia 26.4.2004 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallec­ rosia (IM), Włochy. Data urodzenia: 15.1.1973 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M174950 (tunezyjski paszport wydany dnia 27.4.1999 r., utracił ważność dnia 26.4.2004 r.). Dodat­ kowe informacje: od 11.4.2008 r. przetrzymywany w areszcie we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.” (42) Wpis Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Data urodzenia: 1.3.1965 r. Obywatelstwo: pakistańskie. Nr paszportu: A-374184 (Pakistan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r. ’ w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Data urodzenia: 1.3.1965. Obywatelstwo: pakistańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r. Dodatkowe informacje: imię ojca: Noor Muhammad.”

L 303/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2009

(43) Wpis „Sayed Allamuddin Athear. Stanowisko: drugi sekretarz, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 15.2.1955. Miejsce urodzenia: Badakszan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000994 (paszport afgański)”w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Sayed Allamuddin Atheer (alias Sayed Allamuddin Athear). Stanowisko: drugi sekretarz, „konsulat generalny” talibów, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 15.2.1955. Miejsce urodzenia: Badakszan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000994 (paszport afgański). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.” (44) Wpis „L’Hadi Bendebka (alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adres: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Włochy, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Włochy (miejsce stałego zamieszkania). Data urodzenia: 17.11.1963 r. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Dalsze informacje: adres pod literą a) używany na dzień 17.12.2001 r.; b) dnia 16.3.2004 r. skazany przez Sąd Apelacyjny w Neapolu na 8 lat pozbawienia wolności. Od września 2007 r. przebywa w więzieniu we Włoszech.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdelhadi Ben Debka (alias a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adres: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Włochy, (poprzedni adres z 17.12.2001 r.); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Włochy (poprzedni adres z marca 2004 r.). Data urodzenia: 17.11.1963 r. Miejsce urodzenia: Algier, Algieria. Obywatelstwo: algierskie. Dodatkowe informacje: a) od września 2007 r. przebywa w więzieniu we Włoszech; b) według danych z listopada 2008 r. przebywał w Algierii. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.3.2004 r.” (45) Wpis „Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Data urodzenia: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960; Miejsce urodzenia: okręg Solokuro w dystrykcie Lamongan w prowincji Jawa Wschodnia, Indonezja; Obywatelstwo: indonezyjskie.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Data urodzenia: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960; Miejsce urodzenia: okręg Solokuro w dystrykcie Lamongan w prowincji Jawa Wschodnia, Indonezja; Obywatelstwo: indonezyjskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 71 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/842/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L303 - 70 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/841/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L303 - 64 z 200918.11.2009

  Decyzja Rady 2009/840/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L303 - 62 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L303 - 60 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L303 - 37 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 31 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu oraz uchylające decyzję 2008/475/WE

 • Dz. U. L303 - 1 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.