Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające po raz 116. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2009-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39 - Strona 22

Strona 22 z 28

Obywatelstwo: afgańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.2.2001 r.” (78) Wpis „Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Data urodzenia: 27.8.1974 r. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0092301. Inne informacje: przebywa w areszcie w Mannheim w Niemczech.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Data urodzenia: 27.8.1974. Miejsce urodzenia: Bagdad, Irak. Obywatelstwo: irackie. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0092301. Dodatkowe informacje: według danych z grudnia 2004 r. przebywał w więzieniu w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.”

18.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/55

(79) Wpis „Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: „wysłannik” talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas trwania reżimu talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1956 r. Miejsce urodzenia: wieś Khajakhel, dystrykt Sharan, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 106266.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang (alias a) Abdul Hakim Mojahed; b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Tytuł: maulavi. Stanowisko: „wysłannik” talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas trwania reżimu talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1956 r. Miejsce urodzenia: wieś Khajakhel, dystrykt Sharan, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identy­ fikacyjny: 106266. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r.” (80) Wpis „Nordin Mohd Top, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 11 sierpnia 1969 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9775183; krajowy nr identyfikacyjny: 690811-10-5873.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja. Data urodzenia: 11 sierpnia 1969 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Nr paszportu: A 9775183. Krajowy nr identyfikacyjny: 690811-10-5873. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 9.9.2003 r.” (81) Wpis „Mohamed Moumou (alias a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman). Adres: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Szwecja, b) Jungfruns Gata 413; skrzynka pocztowa 3027, 13603 Haninge, Sweden, c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Sztokholm, Szwecja, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Szwecja. Data urodzenia: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Miejsce urodzenia: Fez, Maroko. Obywatelstwo: a) marokańskie, b) szwedzkie. Nr paszportu: 9817619 (paszport szwedzki, ważny do 14.12.2009 r.)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohamed Moumou (alias a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman, f) Abu Qaswarah, g) Abu Sara). Adres: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Szwecja, b) Jungfruns Gata 413; skrzynka pocztowa 3027, 13603 Haninge, Sweden; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Sztokholm, Szwecja; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Szwecja. Data urodzenia: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Miejsce urodzenia: Fez, Maroko. Obywatelstwo: a) marokańskie, b) szwedzkie. Nr paszportu: 9817619 (paszport szwedzki, ważny do 14.12.2009 r.). Dodatkowe informacje: przypuszcza się, że zmarł w północnym Iraku w październiku 2008 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.12.2006 r.” (82) „Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 71 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/842/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L303 - 70 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/841/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L303 - 64 z 200918.11.2009

  Decyzja Rady 2009/840/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L303 - 62 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L303 - 60 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L303 - 37 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 31 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu oraz uchylające decyzję 2008/475/WE

 • Dz. U. L303 - 1 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.