Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające po raz 116. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2009-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39 - Strona 8

Strona 8 z 28

Adres: a) Londyn, Zjedno­ czone Królestwo; b) Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: a) 2.7.1968 r. b) 2.9.1968 r. Miejsce urodzenia: a) Gdabia, Libia; b) Amman, Jordania. Obywatelstwo: a) brytyjskie, b) jordańskie. Nr paszportu: 800220972 (paszport brytyjski). Dodatkowe informacje: a) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: PX053496A; b) brytyjski numer ubezpieczenia społecznego: SJ855878C; Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 21.10.2008 r.”

18.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/45

(27) Wpis „Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data urodzenia: 1.12.1973 r. Miejsce urodzenia: Sulaimaniya, Irak. Narodowość: iracka. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0020375. Inne informacje: przebywa w areszcie w Stuttgarcie w Niemczech.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data urodzenia: 1.12.1973 r. Miejsce urodzenia: Sulaimaniya, Irak. Obywatelstwo: irackie. Nr paszportu: niemiecki dokument podróży („Reiseausweis”) A 0020375. Inne informacje: według informacji z grudnia 2004 r. przebywał w więzieniu w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.12.2005 r.” (28) Wpis „Mohamed Abu Dhess (alias a) Yaser Hassan, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, urodzony dnia 1 lutego 1966 r. w Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, urodzony dnia 1 lutego1966 r. w Hashmija, Irak). Data urodzenia: 22 lutego 1964 r. Miejsce urodzenia: Irbid, Jordaia. Narodo­ wość: jordańska. Nr paszportu: a) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0695982, utracił ważność; b) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0785146, ważny do dnia 8 kwietnia 2004 r. Inne informacje: a) Imię ojca: Mouhemad Saleh Hassan; b) Imię matki: Mariam Hassan, z domu Chalabia; c) Znaki szczególne: zesztywnienie/deformacja lewego palca wskazującego; d) Obecnie tymczasowo aresztowany, oczekuje na proces.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohamed Abu Dhess (alias a) Yaser Hassan, urodzony dnia 1.2.1966 r. w Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, urodzony dnia 1.2.1966 r. w Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, urodzony dnia 1.02.1966 r. w Hashmija, Irak). Data urodzenia: a) 22.2.1964 r. b) 1.2.1966 r. Miejsce urodzenia: Irbid, Jordaia. Obywatelstwo: jordańskie. Nr paszportu: a) nr niemieckiego międzynarodowego dokumentu podróży 0695982, utracił ważność; b) nr niemiec­ kiego międzynarodowego dokumentu podróży 0785146, ważny do dnia 8 kwietnia 2004 r. Inne informacje: a) Imię ojca: Mouhemad Saleh Hassan; b) Imię matki: Mariam Hassan, z domu Chalabia; c) według danych z października 2008 r. przebywał w więzieniu w Niemczech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2003 r.” (29) Wpis „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Data urodzenia: 18.12.1969 r. Miejsce urodzenia: Asima-Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: a) tunezyjskie, b) Bośnia i Hercegowina. Nr paszportu: a) G737411 (tunezyjski paszport wydany dnia 24.10.1990 r., utracił ważność dnia 20.9.1997 r.); b) 0801888 (Bośnia i Hercegowina). Inne informacje: a) prawdopodobnie aresztowany w Stambule (Turcja) i deportowany do Włoch; b) w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 3 lata pozbawienia wolności; c) dnia 17 maja 2004 r. skazany we Włoszech przez Sąd Apelacyjny na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adres: 14 Abdesthana Street, Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. Data urodzenia: 18.12.1969 r. Miejsce urodzenia: Asima-Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 39 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 71 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/842/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L303 - 70 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/841/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L303 - 64 z 200918.11.2009

  Decyzja Rady 2009/840/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L303 - 62 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L303 - 60 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L303 - 37 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 31 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu oraz uchylające decyzję 2008/475/WE

 • Dz. U. L303 - 1 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.