Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 64 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/840/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Data ogłoszenia:2009-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 64 - Strona 3

Strona 3 z 4

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organi­ sation Bank Melli, Bank Melli Iran (w tym wszystkie oddziały) i filie: a) Melli Bank plc Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

24.6.2008

4.

London Wall, 11th floor, Londyn EC2Y 5EA, Zjed­ noczone Królestwo Ulica Maszkowa 9/1, Moskwa, 130064, Rosja

b)

Bank Melli Iran Zao

Dostarcza lub stara się dostarczać wsparcie finansowe firmom, które są zaangażowane w zakup towarów służących realizacji irańskiego programu jądrowego i programu w zakresie pocisków rakietowych lub zakupują takie towary (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company i DIO). Bank Melli ułatwia działalność Iranu w dziedzinie związanej z technologiami potencjalnie niebezpiecznymi. Ułatwił on wielokrotnie zakup potencjalnie niebez­ piecznych materiałów dla irańskich programów jądrowych i programów w zakresie pocisków rakietowych. Świad­ czył różnorodne usługi finansowe w imieniu podmiotów związanych z irańskim sektorem jądrowym i sektorem zajmującym się pociskami, w tym otwierał akredytywy i prowadził rachunki. Wiele z powyższych przedsiębiorstw zostało wskazanych w rezolucjach RB ONZ nr 1737 (2006) i 1747 (2007). Bank Melli nadal sprawuje tę rolę, anga­ żując się w działania, które wspierają i ułatwiają działalność Iranu w dziedzinie związanej z technologiami potencjalnie niebezpiecznymi. Wykorzystując swoje kontakty bankowe, nadal udziela w związku z taką działalnością wsparcia podmiotom znajdującym się w wykazach ONZ i UE oraz świadczy im usługi finan­ sowe. Działa także w imieniu takich podmiotów, a także na zlecenie ich, w tym Banku Sepah, często za pośrednictwem ich filii i wspólników.

24.6.2008

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – znane również pod nazwą Educational Research Institute / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/ MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Odpowiedzialne za badania naukowe i rozwój. Spółka zależna DIO. DTSRC przeprowadza znaczną część zamówień na rzecz DIO.

24.4.2007

L 303/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2009

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

6.

Iran Electronic Indust­ ries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Spółka będąca w pełni własnością MODAFL (i w związku z tym organizacja siostrzana AIO, AvIO i DIO). Jej zadaniem jest produkcja elementów elektronicznych do irańskich systemów broni. Zarządzają irańskimi zasobami pocisków rakietowych krótkiego i dalekiego zasięgu. Dowódca sił lotniczych IRGC został wska­ zany w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).

24.6.2008

7.

Siły lotnicze IRGC (IRGC Air Force)

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organi­ sation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Inter­ section, 4th Phase, Shah­ krak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Grupa spółek, której właścicielem jest IRGC, wykorzystuje zasoby inżynieryjne IRGC do prac budowlanych; jest głównym wykonawcą dużych projektów, w tym drążenia tuneli; uważa się, że wspiera irański program w zakresie pocisków rakietowych i program jądrowy. Związany z ministerstwem obrony, w 2003 r. utworzył w ścisłej współpracy z AIO kierunek kształcenia w dziedzinie pocisków.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar Univer­ sity

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

Spółka zależna DIO.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

Uczestniczyła w produkcji elementów służących realizacji programu balistycz­ nego. West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran Odpowiedzialne za prowadzone przez Iran programy badań w zakresie obrony, rozwoju i produkcji, w tym wspieranie programu jądrowego i programu w zakresie pocisków balistycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 64 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 71 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/842/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L303 - 70 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/841/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L303 - 62 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L303 - 60 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L303 - 39 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające po raz 116. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L303 - 37 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 31 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu oraz uchylające decyzję 2008/475/WE

 • Dz. U. L303 - 1 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.