Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 71

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/842/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2009-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 71

18.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/71

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/842/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1) art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W skład EUPOL AFGANISTAN wchodzi komórka ds. projektów, określająca i realizująca projekty. EUPOL AFGA­ NISTAN w stosownych przypadkach koordynuje, ułatwia i zapewnia doradztwo w związku z projektami realizowa­ nymi przez państwa członkowskie oraz państwa trzecie w ramach ich odpowiedzialności, w dziedzinach dotyczących misji oraz mających związek ze wspieraniem jej celów.”; 2) art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUPOL AFGANISTAN na okres od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 maja 2010 r. wynosi 81 400 000 EUR.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 maja 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/369/WPZiB (1) na okres trzech lat. Faza operacyjna EUPOL AFGANISTAN rozpoczęła się dnia 15 czerwca 2007 r. Decyzja Rady 2008/884/WPZiB z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN) (2) zapewniła kwotę referencyjną, by pokryć wydatki zwią­ zane z misją na okres od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2009 r. Tę kwotę referencyjną należy zwięk­ szyć, aby pokryć wydatki związane z EUPOL AFGANISTAN do dnia 30 maja 2010 r. W skład EUPOL AFGANISTAN powinna wejść komórka ds. projektów, określająca i realizująca projekty, oraz powinno się przewidzieć powołanie takiej komórki ds. projektów. Należy odpowiednio 2007/369/WPZiB, zmienić wspólne działanie

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2009 r. W imieniu Rady

C. BILDT

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2007/369/WPZiB wprowadza się niniejszym następujące zmiany:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 139 z 31.5.2007, s. 33. (2) Dz.U. L 316 z 26.11.2008, s. 21.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 303 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 70 z 200918.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/841/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/112/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau (UE RSB GWINEA BISSAU)

 • Dz. U. L303 - 64 z 200918.11.2009

  Decyzja Rady 2009/840/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L303 - 62 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1104/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L303 - 60 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1103/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L303 - 39 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1102/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające po raz 116. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L303 - 37 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 31 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu oraz uchylające decyzję 2008/475/WE

 • Dz. U. L303 - 1 z 200918.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.