Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 66 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1220/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2009-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 66 - Strona 2

Strona 2 z 3

2.1983. Miejsce urodzenia: Maroko. Adres: a) Via Uccelli di Nemi 33, Mediolan, Włochy, b) via F. De Lemene 50, Mediolan, Włochy. Dalsze informacje: podlega nakazowi aresztowania nr 5236/02 R.G.N.R. wydanemu przez Tribunale di Milano dnia 25 listopada 2003 r. - 1511/02 R.G.GIP. Skazany” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino; b) Jamal Al Maghrebi; c) Hicham). Data urodzenia: 22.2.1983 r. Miejsce urodzenia: Maroko. Adres: a) Via Uccelli di Nemi 33, Mediolan, Włochy; b) Via F. De Lemene 50, Mediolan, Włochy. Inne informacje: przebywa w areszcie (stan na czerwiec 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.8.2006 r.” (4) Wpis „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu). Adres: a) Via Toscana 46, Bolonia, Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 6.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Baja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L497470 (tunezyjski paszport wydany dnia 3.6.1997 r., utracił ważność dnia 2.6.2002 r.). Inne informacje: w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 8 miesięcy pozbawienia wolności” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 6.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Baja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L497470 (tunezyjski paszport wydany dnia 3.6.1997 r., utracił ważność dnia 2.6.2002 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.” (5) Wpis „Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adres: Mombasa, Kenia. Data urodzenia: 19.2.1976 r. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenij­ skie. Numer paszportu: a) A260592 (paszport kenijski), b) A056086 (paszport kenijski), c) A435712 (paszport kenijski), d) A324812 (paszport kenijski), e) 356095 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 12771069 (kenijski dowód osobisty). Inne informacje: według doniesień poniósł śmierć w Pakistanie w styczniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Fahid Mohammed Ally; b), Fahad Ally Msalam; c), Fahid Mohammed Ali Msalam; d) Mohammed Ally Msalam; e) Fahid Mohammed Ali Musalaam; f) Fahid Muhamad Ali Salem; g) Fahid Mohammed Aly; h) Ahmed Fahad; i) Ali Fahid Mohammed; j) Fahad Mohammad Ally; k) Fahad Mohammed Ally; l) Fahid Mohamed Ally; m) Msalam Fahad Mohammed Ally; n) Msalam Fahid Mohammad Ally; o) Msalam Fahid Mohammed Ali; p) Msalm Fahid Mohammed Ally; q) Usama Al-Kini; r) Mohammed Ally Mohammed; s) Ally Fahid M). Adres: Mombasa, Kenia. Data urodzenia: 19.2.1976 r. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Numer paszportu: a) A260592 (paszport kenijski); b) A056086 (paszport kenijski); c) A435712 (paszport kenijski); d) A324812 (paszport kenijski); e) 356095 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 12771069 (kenijski dowód osobisty). Inne informacje: Potwierdzono, że nie żyje od 1.1.2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.” (6) Wpis „Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Data urodzenia: 3.8.1973. Miejsce urodzenia: Bizerta, Tunezja. Dalsze informacje: podlega nakazowi aresztowania nr 36601/2001 R.G.N.R. wydanemu przez Tribunale di Milano dnia 17 maja 2005 r. - 7464/2001 R.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 328 POZ 66 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 83 z 200915.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (  Dz.U. L 326 z 4.12.2008)

 • Dz. U. L328 - 78 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9906) (1)

 • Dz. U. L328 - 76 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9909) (1)

 • Dz. U. L328 - 70 z 200915.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2006/766/WE ustanawiającej wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9870) (1)

 • Dz. U. L328 - 69 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą Przewodniczącego Komisji, z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

 • Dz. U. L328 - 52 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1219/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2010 r. przywozowych kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry

 • Dz. U. L328 - 50 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1218/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L328 - 48 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady 2009/949/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dz. U. L328 - 42 z 200915.12.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

 • Dz. U. L328 - 41 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L328 - 40 z 200915.12.2009

  Powiadomienie o wejściu w życie protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 39 z 200915.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L328 - 27 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej

 • Dz. U. L328 - 10 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L328 - 1 z 200915.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.