Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 13

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 13

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/13

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 (2009/922/WE)

L 333/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 — Ogółem 47 890 500 47 890 500 – 3 779 500 – 3 779 500 44 111 000 44 111 000

2

SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m.

3 30

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA Tytuł 3 — Ogółem 1 876 000 1 876 000 88 300 88 300 1 964 300 1 964 300

4 40

INNE DOCHODY INNE DOCHODY Tytuł 4 — Ogółem 1 000 000 1 000 000 – 200 000 – 200 000 800 000 800 000

5 50

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINAN­ SOWEGO NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWE­ GO Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. 26 735 838 26 735 838 26 735 838 26 735 838

6 60

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. – 10 981 454 – 10 981 454 – 10 981 454 – 10 981 454

OGÓŁEM

50 766 500

11 863 184

62 629 684

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/15

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 14 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA Tytuł 1 — Ogółem 21 773 500 244 000 22 256 500 – 815 000 – 10 000 – 825 000 20 958 500 234 000 21 431 500

2 20 21 22 23 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INFORMATYKA RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE WYDATKI NA POSIEDZENIA Tytuł 2 — Ogółem 1 739 000 3 500 000 162 500 448 500 85 000 6 347 000 – 150 000 – 200 000 – 29 000 – 24 000 – 16 000 – 419 000 1 589 000 3 300 000 133 500 424 500 69 000 5 928 000

3 30

WYDATKI EKSPLOATACYJNE USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI Tytuł 3 — Ogółem 17 717 000 17 730 000 – 2 000 000 – 2 000 000 15 717 000 15 730 000

10 10 0

REZERWY ŚRODKI TYMCZASOWE Tytuł 10 — Ogółem 4 433 000 4 433 000 15 107 184 15 107 184 19 540 184 19 540 184

OGÓŁEM

50 766 500

11 863 184

62 629 684

L 333/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2009 2008 2007 2009 Stanowiska czasowe 2008 2007

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem AST Razem

— — 1 — 7 9 12 3 1 8 3 1 45 — — — 4 4 3 5 3 — — — 19 64

— — 1 — 5 7 15 4 1 3 7 — 43 — — — 3 5 4 6 2 1 — — 21 64

— — 1 — 5 5 15 2 3 — — — 31 — — — 3 5 2 5 1 3 — — 19 50

— 1 — 1 4 12 6 12 5 16 25 11 93 — — 1 1 3 7 5 12 25 10 12 76 169

— 1 — — 4 11 6 12 7 12 27 11 91 — — 1 1 3 6 6 11 27 9 14 78 169

— 1 — — 3 9 6 11 8 6 27 12 83 — — — 1 3 6 5 10 21 9 12 67 150

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 47 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L333 - 43 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 39 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 35 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 29 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 25 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 21 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 17 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 9 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 5 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 1 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.