Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 29

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 29

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/29

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 (2009/926/WE)

L 333/30 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

DOCHODY DOCHODY ROCZNE Tytuł 9 — Ogółem 22 500 000 22 500 000 5 677 688 5 677 688 28 177 688 28 177 688

OGÓŁEM

22 500 000

5 677 688

28 177 688

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/31

EUROJUST

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 Treść Środki 2009 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

WYDATKI DOTYCZĄCE PRA­ COWNIKÓW INSTYTUCJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIO­ NY DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBO­ WE INFRASTRUKTURA MEDYCZNA SOCJALNO12 524 200 60 000 68 000 12 715 200 12 524 200 60 000 68 000 12 715 200 70 000 12 000 20 000 102 000 70 000 12 000 20 000 102 000 12 594 200 72 000 88 000 12 817 200 12 594 200 72 000 88 000 12 817 200

Tytuł 1 — Ogółem

2

INWESTYCJE W NIERUCHO­ MOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE WYNAJEM POMIESZCZEŃ PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE OPŁATY POCZTOWE, INFRA­ STRUKTURA TELEKOMUNIKACYJ­ NA I KOMPUTEROWA Tytuł 2 — Ogółem 3 570 000 164 100 69 000 3 570 000 164 100 69 000 2 675 000 10 500 58 000 2 675 000 10 500 58 000 6 245 000 174 600 127 000 6 245 000 174 600 127 000

20 21 22 24

972 000 4 854 100

972 000 4 854 100

21 600 2 765 100

21 600 2 765 100

993 600 7 619 200

993 600 7 619 200

3 30

KOSZTY OPERACYJNE POSIEDZENIA, SEMINARIA I WY­ DATKI NA CELE REPREZENTACYJ­ NE PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW PUBLIC RELATIONS I WITRYNA IN­ TERNETOWA WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ REZERWA BUDŻETOWA Tytuł 3 — Ogółem

1 375 000 1 340 000 392 000 1 297 700 0 4 930 700

1 375 000 1 340 000 392 000 1 297 700 0 4 930 700

465 325 47 000 100 000 521 250 1 133 575

460 291 47 000 100 000 521 250 1 128 541

1 840 325 1 387 000 492 000 1 818 950 p.m. 6 064 275

1 835 291 1 387 000 492 000 1 818 950 p.m. 6 059 241

31 32 33 37

4 40 41

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA PROJEKT AGIS UCZESTNICTWO W PROGRA­ MACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRA­ WACH KARNYCH Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. 1 376 364 825 819 1 376 364 825 819

p.m. p.m.

p.m. p.m.

300 649 1 677 013

285 617 1 111 436

300 649 1 677 013

285 617 1 111 436

OGÓŁEM

22 500 000

22 500 000

5 677 688

5 107 077

28 177 688

27 607 077

L 333/32 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

Tabela zatrudnienia

Stanowiska Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2007 Zatwierdzone w ramach budżetu Stałe Czasowe 2008 Zatwierdzone w budżecie Stałe Czasowe 2009 Zatwierdzone w ramach budżetu Stałe Czasowe

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Stopień zaszeregowania AD ogółem AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Stopień zaszeregowania AST ogółem Razem Personel ogółem — — 147 —

— 1 — — — 2 — 4 4 11 4 12 38 — — — 1 1 — 2 17 37 26 25 109 147 — — 175 —

1 — — — — — 5 5 2 11 14 3 41 — — 1 1 — 1 2 18 59 28 24 134 175 — — 185 —

1 — — 1 — — 4 6 5 14 17 4 52 — — 1 1 — 1 2 18 61 28 21 133 185

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/33

EUROJUST

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych FG IV FG III FG II FG I Ogółem FG Stanowiska oddelegowa­ nych ekspertów krajowych Ogółem

2009 13 18 1 10 42 30 72

2008 6 5 1 0 12 13 25

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 47 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L333 - 43 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 39 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 35 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 25 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 21 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 17 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 13 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 9 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 5 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 1 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.