Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 47

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 47

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/47

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009 (2009/930/WE)

L 333/48 ERCEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

DOCHODY (1)

Tytuł Rozdział 9 92 99 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem 14 453 550 p.m. 14 453 550

OGÓŁEM

14 453 550

(1)  ERCEA uzyskała autonomię w dniu 15.07.2009 r. Niniejszy dokument obejmuje okres od 15.07.2009 r. do 31.12.2009 r., odpowiadający budżetowi operacyjnemu w wysokości 14 453 550 EUR (po dokonaniu oceny potrzeb i zatwierdzeniu przez komitet kierujący obniżki o 3 925 800 EUR wstęp­ nego przeniesienia środków z DG RTD z 18 379 350 EUR). Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA http://erc.europa.eu/.

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/49

ERCEA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 16 17 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSO­ NELEM WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I INNE POWIĄZANE KOSZTY WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA ŚWIADCZENIA SOCJALNE, INNE KOSZTY WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I NA PRZYJĘCIA Tytuł 1 — Ogółem 6 286 650 423 400 105 000 332 000 75 000 100 000 7 322 050

2 20 21 22 23 24 25 26 27

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE BIURA SPRZĘT INFORMATYCZNY MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE KOSZTY POSIEDZEŃ WEWNĘTRZNYCH WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE KOSZTY JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ Tytuł 2 — Ogółem 3 154 300 1 791 000 821 100 122 200 60 000 20 000 419 500 743 400 7 131 500

OGÓŁEM

14 453 550

L 333/50 ERCEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2009 Stanowiska czasowe Stanowiska stałe 2008 Stanowiska czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Grupa funkcyjna AD ogółem AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Grupa funkcyjna AST ogółem Personel ogółem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — 1 3 5 2 3 3 27 40 10 6 100 — — — — — — — — — — — — 100

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — 1 — — — — 1 — — — — — — — — — — — — 1

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 43 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 39 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 35 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 29 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 25 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 21 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 17 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 13 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 9 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 5 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 1 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.