Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 5

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 5

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/5

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 (2009/920/WE)

L 333/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 14 400 000 14 400 000

2 22

INNE SUBWENCJE STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA Tytuł 2 — Ogółem 100 000 476 795 – 100 000 – 100 000 p.m. 376 795

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

14 876 795

– 100 000

14 776 795

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/7

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM Tytuł 1 — Ogółem 8 397 450 8 397 450

2 21

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE Tytuł 2 — Ogółem 1 805 578 1 805 578 – 275 000 – 275 000 1 530 578 1 530 578

3 31

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKA­ CJĘ Tytuł 3 — Ogółem 4 673 767 4 673 767 112 000 112 000 4 785 767 4 785 767

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINAN­ SOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m.

5

REZERWA Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

14 876 795

– 163 000

14 713 795

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 47 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L333 - 43 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 39 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 35 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 29 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 25 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 21 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 17 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 13 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 9 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 1 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.