Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 9

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

Data ogłoszenia:2009-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 9

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/9

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2 (2009/921/WE)

L 333/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 48 100 000 48 100 000

3 30

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Tytuł 3 — Ogółem 1 154 400 1 154 400 1 154 400 1 154 400

OGÓŁEM

49 254 400

49 254 400

17.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/11

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

WYDATKI

Tytuł Rozdział Środki 2009 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

1 11

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUD­ NIONY INFRASTRUKTURA SOCJALNOMEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKS­ PERTÓW UBEZPIECZENIA I BUDŻET SO­ CJALNY Tytuł 1 — Ogółem

19 018 000

19 018 000

– 584 000

– 584 000

18 434 000

18 434 000

14

125 000

125 000

– 15 000

– 15 000

110 000

110 000

15

670 000

670 000

– 250 000

– 250 000

420 000

420 000

18

577 000 21 425 000

577 000 21 425 000

– 16 000 – 865 000

– 16 000 – 865 000

561 000 20 560 000

561 000 20 560 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLO­ ATACYJNE PRZETWARZANIE DANYCH BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRA­ CYJNE Tytuł 2 — Ogółem 3 070 000 3 070 000 100 000 100 000 3 170 000 3 170 000

21 23

375 000 6 958 000

375 000 6 958 000

– 183 000 – 83 000

– 183 000 – 83 000

192 000 6 875 000

192 000 6 875 000

3 30

WYDATKI OPERACYJNE WYDATKI OPERACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 20 871 400 20 871 400 20 871 400 20 871 400 948 000 948 000 948 000 948 000 21 819 400 21 819 400 21 819 400 21 819 400

OGÓŁEM

49 254 400

49 254 400

49 254 400

49 254 400

L 333/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2009

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

Stan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2009 2008 2007 2009 Stanowiska czasowe 2008 2007

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Total AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Total AST Ogółem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 1 2 — 3 5 12 9 33 5 14 32 116 — — — 1 2 8 7 22 — 2 12 54 170

— 1 2 — 2 3 9 9 17 13 14 16 86 — — — 1 2 4 7 12 5 3 10 44 130

— 1 2 — — 4 8 4 13 8 8 8 56 — — — — 2 4 2 15 3 — 8 34 90

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 333 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 47 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L333 - 43 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 39 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 35 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 29 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 25 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 21 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L333 - 17 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 13 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 5 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L333 - 1 z 200917.12.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.