Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1277/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 3

1 2 3

Makrela z gatunku Scomber scombrus

1 2 3

Makrela japońska z gatunku Scomber japonicus

1 2 3 4

Sardele Engraulis spp.

1 2 3 4

Gładzica Pleuronectes platessa

1 2 3 4

Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius

1 2 3 4 5

Smuklice Lepidorhombus spp.

1 2 3 4

23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/15

Współczynniki przeliczeniowe Gatunek Wielkość (*) Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

Zimnica Limanda limanda Stornia Platichthys flesus Tuńczyk biały lub długo­ płetwy Thunnus alalunga Mątwy Sepia officinalis i Rossia macrosoma

1 2 1 2 1 2 1 2 3

0,71 0,54 0,66 0,50 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00

0,58 0,42 0,58 0,42 0,81 0,77 0,64 0,64 0,40

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz postaci określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

Współczynnik przeliczeniowy Ryba cała Gatunek Wielkość (*) Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ekstra, A (*) Ryba odgłowiona (*)

Żabnica Lophius spp.

1 2 3 4 5

0,61 0,78 0,78 0,65 0,36

Wszystkie postacie Ekstra, A (*)

0,77 0,72 0,68 0,60 0,43

Krewetki z gatunku Crangon crangon

1 2

0,59 0,27

Gotowane w wodzie Ekstra, A (*) Świeże lub schłodzone Ekstra, A (*)

Krewetki północne Pandalus borealis

1 2

0,77 0,27

W całości (*)

0,68 —

Krab kieszeniec Cancer pagurus

1 2

0,72 0,54

L 344/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

Współczynnik przeliczeniowy Ryba cała Gatunek Wielkość (*) Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) W całości (*) E' (*) Ekstra, A (*) Ekstra, A (*) Ogony (*) Ekstra, A (*) Ryba odgłowiona (*)

Homarzec Nephrops norvegicus

1 2 3 4

0,86 0,86 0,77 0,50

Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*)

0,86 0,59 0,59 0,41

Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

0,81 0,68 0,50 0,41

Sola Solea spp.

1 2 3 4 5

0,75 0,75 0,71 0,58 0,50

0,58 0,58 0,54 0,42 0,33

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz postaci określono zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000

23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/17

ZAŁĄCZNIK II Wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży produktów wymienionych w pkt A, B i C załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Cena wycofania (EUR/t) Gatunek Wielkość (*) Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

Śledź z gatunku Clupea harengus

1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7a 7b 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 556 305 455 455 313 0 0 0 1 144 1 144 1 081 858 604 559 559 551 473

129 198 187 118 118 248 220 110 110 99 83 296 371 418 273 654 556 305 427 398 256 962 962 808 826 826 636 477 350 435 435 427 233

Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

1 2 3 4

Koleń z gatunku Squalus acanthias

1 2 3

Koleń z gatunku Scyliorhinus spp.

1 2 3

Karmazyn Sebastes spp.

1 2 3

Dorsz z gatunku Gadus morhua

1 2 3 4 5

Czarniak Pollachius virens

1 2 3 4

L 344/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

Cena wycofania (EUR/t) Gatunek Wielkość (*) Ryba patroszona, z głową (*) Ekstra, A (*) Ryba cała (*) Ekstra, A (*)

Plamiak Melanogrammus aeglefinus

1 2 3 4

703 703 605 508 593 575 539 368 792 769 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

547 547 420 351 449 431 395 269 652 629 559 228 225 219 215 215 176 131 875 927 772 322

Witlinek Merlangius merlangus

1 2 3 4

Molwa Molva spp.

1 2 3

Makrela z gatunku Scomber scombrus

1 2 3

Makrela japońska z gatunku Scomber japonicus

1 2 3 4

Sardele Engraulis spp.

1 2 3 4

Gładzica Pleuronectes platessa — od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2010 r. 1 2 3 4 — od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia 2010 r. 1 2 3 4 Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius 1 2 3 4 5 789 789 757 547 1 097 1 097 1 053 760 3 063 2 314 2 314 1 906 1 770 431 431 431 358 599 599 599 497 2 416 1 804 1 770 1 463 1 395

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 344 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 56 z 200923.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiającej środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (  Dz.U. L 322 z 9.12.2009)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugiego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10414)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200923.12.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2010 r. na rzecz wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10291)

 • Dz. U. L344 - 41 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L344 - 37 z 200923.12.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (1)

 • Dz. U. L344 - 31 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 409/2009 ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej

 • Dz. U. L344 - 29 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1281/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 25 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1280/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 23 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1279/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2010

 • Dz. U. L344 - 22 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1278/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 10 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1276/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustalające wartości standardowe stosowane przy obliczaniu rekompensaty finansowej i związanej z nią zaliczki w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2010

 • Dz. U. L344 - 8 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L344 - 3 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające administrowanie kontyngentami przywozowymi na ryż pochodzący z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1273/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.