Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 70

Tytuł:

Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 70

L 353/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

31.12.2009

Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 151 z dnia 16 czerwca 2009 r.) Strona 46, załącznik, tytuł załącznika: zamiast: „Wykaz osób, grup i podmiotów, o którym mowa w art. 1”

powinno być: „Wykaz osób, grup i podmiotów, o którym mowa w art. 1 (1)

(1) Osoby, grupy i podmioty oznaczone symbolem * podlegają wyłącznie art. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB”

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1620/2006 z dnia 30 października 2006 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300 z dnia 31 października 2006 r.) Strona 41, art. 1 ust. 1: zamiast: „1. Niniejszym nakłada się tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania, nawet wolno stojących, z odsysaniem i/lub parowaniem blatu i/lub nadmuchem lub bez, zawierających rękawniki oraz podstawowe części tych desek, tj. nogi, blat i stopę do żelazka, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy […]”, „1. Niniejszym nakłada się tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania (włącznie z rękawnikami), nawet wolnostojących, nawet z blatem wyposażonym w odsysanie pary lub nadmuch, jak również na przywóz podstawowych części tych desek (włącznie z rękawnikami), tj. nóg, blatów i podstaw do żelazka, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy […]”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 9 z 200931.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.