Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 14

Strona 14 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

–––

Kod produktu

ex 0404 90 83

Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy: W proszku lub granulkach: O zawartości tłuszczu: Nieprzekraczającej 11 % masy Przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 17 % masy Przekraczającej 17 % masy, ale nieprzekraczającej 25 % masy Przekraczającej 25 % masy 0404 90 83 9110 0404 90 83 9130 0404 90 83 9150 0404 90 83 9170

––––

–––––

–––––– –––––– –––––– –––––– ––––

Inne niż w proszku lub granulkach: O zawartości sacharozy 40 % masy lub większej, o zawartości suchej masy mlecznej beztłuszczowej nieprzekraczającej 15 % masy i o zawartości tłuszczu przekraczającej 6,9 % masy 0404 90 83 9936

–––––

ex 0405 0405 10

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

Masło: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy: Masło naturalne: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: O zawartości tłuszczu: 80 % masy lub większej ale mniejszej niż 82 % masy 82 % masy lub większej 0405 10 11 9500 0405 10 11 9700

––

–––

0405 10 11

––––

–––––

–––––– ––––––

0405 10 19

––––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu: 80 % masy lub większej, ale mniejszej niż 82 % masy 82 % masy lub większej 0405 10 19 9500 0405 10 19 9700

–––––

–––––– ––––––

0405 10 30

–––

Masło odtwarzane: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: O zawartości tłuszczu: 80 % masy lub większej ale mniejszej niż 82 % masy 82 % masy lub większej 0405 10 30 9100 0405 10 30 9300

––––

–––––

–––––– –––––– ––––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu: 82 % masy lub większej 0405 10 30 9700

–––––

––––––

0405 10 50

–––

Masło z serwatki: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg: O zawartości tłuszczu: 82 % masy lub większej 0405 10 50 9300

––––

–––––

–––––– ––––

Pozostałe: O zawartości tłuszczu: 80 % masy lub większej ale mniejszej niż 82 % masy 82 % masy lub większej 0405 10 50 9500 0405 10 50 9700

–––––

–––––– ––––––

31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/37

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

–– –

Kod produktu

0405 10 90 ex 0405 20 0405 20 90

Pozostałe

0405 10 90 9000

Produkty mleczarskie do smarowania: O zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale mniejszej niż 80 % masy: O zawartości tłuszczu: 75 % masy lub większej ale mniejszej niż 78 % masy 78 % masy lub większej 0405 20 90 9500 0405 20 90 9700

––

–––

–––– ––––

0405 90 0405 90 10 0405 90 90

Pozostałe: O zawartości tłuszczu 99,3 % masy i większej oraz o zawartości wody nieprzekraczającej 0,5 % masy Pozostałe

Wymagania dodatkowe przy stosowaniu kodów produktu

–– ––

0405 90 10 9000 0405 90 90 9000

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Maksymalna zawartość wody w produkcie (%)

Minimalna zawartość tłuszczu w suchej masie (%)

Kod produktu

ex 0406 ex 0406 10 ex 0406 10 20

Ser i twaróg (7) (10):

Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg: O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy: Ser serwatkowy, z wyjątkiem solonego Ricotta Pozostałe: O zawartości wody w substancji beztłuszczowej-przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy: Ricotta, solony: Wyprodukowany wyłącznie z mleka owczego Pozostałe 55 55 60 45 39 0406 10 20 9230 0406 10 20 9290 0406 10 20 9300 0406 10 20 9100

––

––– –––

––––

–––––

–––––– –––––– ––––– –––––

Twarożek Pozostałe: O zawartości tłuszczu w suchej masie: Mniejszej niż 5 % masy 5 % masy lub większej, ale mniejszej niż 19 % masy 19 % masy lub większej, ale mniejszej niż 39 % masy Pozostałe, o zawartości wody w masie beztłuszczowej: Przekraczającej 47 % masy , ale nieprzekraczającej 52 % masy Przekraczającej 52 % masy ale nieprzekraczającej 62 % masy Przekraczającej 62 % masy

––––––

––––––– ––––––– ––––––– –––––––

60 60 57 5 19

0406 10 20 9610 0406 10 20 9620 0406 10 20 9630

–––––––– –––––––– ––––––––

40 50

39 39

0406 10 20 9640 0406 10 20 9650 0406 10 20 9660

L 353/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.