Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 20

Strona 20 z 22

(15) Produkty, o których mowa, mogą zawierać niewielkie ilości dodatku substancji niemlekowej wymaganej do ich wytworzenia lub utrwalenia. W przypadku, gdy dodatki te nie przekraczają 0,5 % w masie całego produktu, uwzględnia się je do celów obliczania refundacji. Jednakże w przypadku, gdy dodatki te przekraczają łącznie 0,5 % w masie całego produktu, nie uwzględnia się ich do celów obliczania refundacji. Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca musi podać, na dostarczonej w tym celu deklaracji, czy dane produkty zostały dodane, a w razie, gdy zachodzi taki przypadek, musi podać maksymalną zawartość dodatku.

L 353/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

10. Cukier biały i cukier surowy nierafinowany

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

ex 1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących: Cukier trzcinowy: Pozostały: Cukier kandyzowany Pozostały cukier surowy: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 5 kg produktu netto 1701 11 90 9910 1701 11 90 9100

ex 1701 11 ex 1701 11 90

––

–––

–––– ––––

–––––

ex 1701 12 ex 1701 12 90

––

Cukier buraczany: Pozostały: Cukier kandyzowany Pozostały cukier surowy: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 5 kg produktu netto 1701 12 90 9910 1701 12 90 9100

–––

–––– ––––

––––– –

Pozostały: Zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących Pozostały: Cukier biały: Cukier kandyzowany Pozostały: W łącznej ilości nieprzekraczającej 10 ton Pozostałe 1701 99 10 9910 1701 99 10 9950 1701 99 10 9100 1701 91 00 9000

1701 91 00 ex 1701 99 1701 99 10

–– ––

–––

–––– ––––

––––– –––––

ex 1701 99 90

–––

Pozostały: Zawierający dodatki inne niż aromatyzujące lub barwiące 1701 99 90 9100

––––

31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/45

11. Syropy i pozostałe produkty cukrownicze

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

ex 1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

ex 1702 40 ex 1702 40 10

Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego: Izoglukoza: Zawierająca, w stanie suchym, 41 % masy lub więcej fruktozy 1702 40 10 9100

––

–––

1702 60 1702 60 10 1702 60 95 ex 1702 90 1702 90 30

Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego: Izoglukoza Pozostałe 1702 60 10 9000 1702 60 95 9000

–– –– –

Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy: Izoglukoza Karmel: Zawierający w substancji suchej 50 % masy sacharozy lub więcej 1702 90 71 9000 1702 90 30 9000

–– ––

1702 90 71 ex 1702 90 95

––– ––

Pozostałe: Miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym Pozostałe, z wyłączeniem sorbozy 1702 90 95 9100 1702 90 95 9900

––– –––

2106 ex 2106 90

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

Pozostałe: Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe: Syropy izoglukozowe Pozostałe: Pozostałe 2106 90 59 9000” 2106 90 30 9000

––

2106 90 30

––– –––

2106 90 59

––––

L 353/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.