Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1298/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie publikacji na 2010 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2009-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 9

Strona 9 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

––

Kod produktu

ex 0210 19

Pozostałe: Ze świń domowych: Solone lub w solance: Schaby i ich kawałki: O łącznej zawartości kości i tkanki chrzęstnej mniejszej niż 25 % masy 0210 19 40 9100

–––

––––

ex 0210 19 40

–––––

––––––

ex 0210 19 50

–––––

Pozostałe: Bez kości: Szynki, przodki, łopatki lub schaby i ich kawałki (1) Boczek i jego kawałki, bez skóry (1): O łącznej zawartości tkanki chrzęstnej mniejszej niż 15 % masy 0210 19 50 9310 0210 19 50 9100

––––––

––––––– –––––––

–––––––– ––––

Suszone lub wędzone: Pozostałe: Bez kości: »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele«, i ich kawałki (2) Szynki, przodki, łopatki lub schaby i ich kawałki (1) 0210 19 81 9100 0210 19 81 9300

–––––

ex 0210 19 81

––––––

––––––– –––––––

ex 1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów:

Pozostałe (8): Kiełbasy, suche lub do smarowania, niepoddane obróbce cieplnej (4) (6): Niezawierające mięsa lub podrobów drobiowych Pozostałe 1601 00 91 9120 1601 00 91 9190

1601 00 91

––

––– –––

1601 00 99

––

Pozostałe (3) (6): Niezawierające mięsa lub podrobów drobiowych Pozostałe 1601 00 99 9110 1601 00 99 9190

––– –––

ex 1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

Ze świń: Szynki i ich kawałki: Ze świń domowych (7): Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80 % masy lub więcej mięsa i tłuszczu (8) (9): W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (17) W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 1 kg 1602 41 10 9110 1602 41 10 9130

ex 1602 41 ex 1602 41 10

––

–––

––––

––––– –––––

ex 1602 42 ex 1602 42 10

––

Łopatki i ich kawałki: Ze świń domowych (7): Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80 % masy lub więcej mięsa i tłuszczu (8) (9): W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (18) W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto mniejszej niż 1 kg 1602 42 10 9110 1602 42 10 9130

–––

––––

––––– –––––

31.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 353/27

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

––

Kod produktu

ex 1602 49

Pozostałe, włącznie z mieszankami: Ze świń domowych: Zawierające 80 % masy lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia: Pozostałe (7) (10): Poddane obróbce cieplnej, zawierające 80 % masy lub więcej mięsa i tłuszczu (8) (9): Niezawierające mięsa lub podrobów drobiowych: Zawierające produkt składający się z wyraźnie rozpoznawalnych kawałków mięśni, które z uwagi na swój rozmiar nie są rozpoznawalne jako uzyskane z szynek, łopatek, schabu lub karkówki, wraz z małymi cząstkami widocznego tłuszczu i małymi ilościami galaretowatego osadu 1602 49 19 9130

–––

––––

ex 1602 49 19

–––––

––––––

–––––––

––––––––

(1) Produkty i ich kawałki można zaliczać do niniejszej podpozycji tylko w przypadku, gdy wielkość i cechy charakterystyczne spoistej tkanki mięsnej umożliwiają ich identyfikację jako elementów pochodzących z wymienionych kawałków podstawowych. Określenie »ich kawałki« stosuje się w odniesieniu do produktów o jednostkowej masie netto wynoszącej co najmniej 100 gramów lub do produktów krojonych w równe plastry, które mogą być jednoznacznie zidentyfikowane jako pochodzące z wymienionych kawałków podstawowych i które są pakowane razem posiadając łączną masę netto wynoszącą co najmniej 100 gramów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 353 POZ 9 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L353 - 71 z 200931.12.2009

  Uzupełnienie

 • Dz. U. L353 - 70 z 200931.12.2009

  Sprostowanie do wspólnego stanowiska Rady 2009/468/WPZiB z dnia 15 czerwca 2009 r. aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylającego wspólne stanowisko 2009/67/WPZiB (  Dz.U. L 151 z 16.6.2009)

 • Dz. U. L353 - 69 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Portugalii

 • Dz. U. L353 - 68 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i dwóch zastępców członków z Polski

 • Dz. U. L353 - 49 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian do „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L353 - 1 z 200931.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 września 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień umowy między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.