Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/07/COL z dnia 12 września 2007 r.

Data ogłoszenia:2009-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 28

Strona 1 z 3
L 41/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.2.2009

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 301/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/07/COL z dnia 12 września 2007 r.

URZĄD NADZORU EFTA, MAJĄC NA UWADZE, że Urząd Nadzoru EFTA decyzją nr 378/07/COL z dnia 12 września 2007 r. uchylił decyzję nr 320/06/COL z dnia 31 października 2006 r. i ustanowił nowy wykaz punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzonych do przeprowadzania kontroli wete­ rynaryjnej żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzę­ cego z państw trzecich, MAJĄC NA UWADZE, że rząd Islandii przedstawił wniosek UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA

UWZGLĘDNIAJĄC

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 109 i protokół 1 do tego porozumienia,

w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz protokół 1,

UWZGLĘDNIAJĄC pkt 4 lit. b) ppkt 1 i 3 oraz pkt 5 lit. b) części wprowadzającej rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG,

o dodanie punktu kontroli granicznej Reykjavík Samskip do wykazu punktów kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzonych do przeprowadzania kontroli weterynaryjnej zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trze­ cich, zawartego w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG dla następujących kategorii produktów: pakowanych mrożonych produktów rybołówstwa, pakowanych produktów rybołówstwa wymagających przechowywania w temperaturze otoczenia, pakowanego oleju rybnego nieprzez­ naczonego do spożycia przez ludzi oraz pakowanej mączki rybnej,

MAJĄC NA UWADZE, że rząd Islandii zaproponował zmianę nazwy istniejącego punktu kontroli granicznej Reykjavík na Reyk­ javík Eimskip, MAJĄC NA UWADZE, że rząd Islandii zaproponował dodanie następujących dodatkowych kategorii produktów: pakowanego oleju rybnego przeznaczonego i nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi oraz ograniczenie kategorii mączki rybnej wyłącznie do pakowanej mączki rybnej do wykazów punktów kontroli granicznej Akureyri, Reykjavík Eimskip i Hafnarfjörður, MAJĄC NA UWADZE, że rząd Islandii zaproponował dodanie następujących dodatkowych kategorii produktów: oleju rybnego przeznaczonego i nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi luzem do wykazu punktu kontroli granicznej Þorlákshöfn, MAJĄC NA UWADZE, że w październiku 2007 r. Urząd Nadzoru EFTA przeprowadził wspólną inspekcję z Komisją Europejską i podczas tej inspekcji skontrolowany został proponowany punkt kontroli granicznej Reykjavík Samskip, jak również punkty kontroli granicznej Akureyri, Hafnarfjörður, Ísafjörður, Keflavík, Reykjavík Eimskip i Þorlákshöfn, MAJĄC NA UWADZE, że podczas obserwacji poczynionych w trakcie wspólnych inspekcji oraz otrzymanych później infor­ macji na temat działań naprawczych dostarczonych przez rząd Islandii w dniu 18 marca 2008 r., inspektorzy Urzędu Nadzoru EFTA i Komisji Europejskiej podpisali w dniu 6 maja 2008 r. wspólne zalecenia,

UWZGLĘDNIAJĄC akt prawny, o którym mowa w pkt 1.1.4 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich), zmieniony i dostosowany do Porozumienia EOG za pomocą dostosowań sektorowych, o których mowa w załączniku I do wspomnianego porozumienia, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 41 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L41 - 34 z 200912.2.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro (  Dz.U. L 123 z 17.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 07, s. 286)

 • Dz. U. L41 - 32 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 302/08/COL z dnia 21 maja 2008 r. dotycząca statusu Norwegii w sprawie zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych i wirusowej posocznicy krwotocznej oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 71/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r., ostatnio zmienioną decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 244/02/COL z dnia 11 grudnia 2002 r.

 • Dz. U. L41 - 26 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 167/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa Troms Tre AS (Norwegia)

 • Dz. U. L41 - 24 z 200912.2.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 166/08/COL z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie domniemanej pomocy państwa na rzecz norweskiej branży uboju reniferów (Norwegia)

 • Dz. U. L41 - 17 z 200912.2.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wdrażania systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych przez operatorów obiektów jądrowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 785)

 • Dz. U. L41 - 16 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L41 - 12 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. upoważniająca Republikę Czeską oraz Republikę Federalną Niemiec do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L41 - 5 z 200912.2.2009

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 3 z 200912.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L41 - 1 z 200912.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 125/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L41 - 0 z 200912.2.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.