Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 76

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/139/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Data ogłoszenia:2009-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 76

L 46/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2009

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/139/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, Obowiązywanie wspólnego stanowiska 2008/160/WPZiB niniejszym przedłuża się do dnia 27 lutego 2010 r. Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Załączniki I i II wspólnego stanowiska 2008/160/WPZiB zostają zastąpione tekstem przedstawionym w załącznikach I i II do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(1)

W dniu 25 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2008/160/WPZiB dotyczące środków ograniczają­ cych skierowanych przeciwko kierownictwu regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy (1). To wspólne stanowisko ma zastosowanie do dnia 27 lutego 2009 r.

(2)

Jak wynika z przeglądu wspólnego stanowiska 2008/160/WPZiB, obowiązywanie środków ograniczają­ cych należy przedłużyć o kolejnych 12 miesięcy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lutego 2009 r. W imieniu Rady

O. LIŠKA

(3)

Należy zmienić załączniki I i II do wspólnego stanowiska 2008/160/WPZiB w związku ze zmianami stanowisk niektórych osób objętych środkami ograniczającymi,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 23.

17.2.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/77

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 ppkt (i) 1. SMIRNOV, Igor Nikolayevich, »prezydent«, ur. 23 października 1941 r. w Chabarowsku, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski nr 50No0337530. 2. SMIRNOV, Vladimir Igorevich, syn »prezydenta« i »przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego«, ur. 3 kwietnia 1961 r. w Kupiańsku, obwód charkowski, lub w Nowej Kachowce, obwód chersoński, Ukraina. Paszport rosyjski nr 50No00337016. 3. SMIRNOV, Oleg Igorevich, syn »prezydenta« i »doradca Państwowego Komitetu Celnego«, »członek Rady Najwyższej«, ur. 8 sierpnia 1967 r. w Nowej Kachowce, obwód chersoński, Ukraina. Paszport rosyjski nr 60No1907537. 4. MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, »członek Rady Najwyższej«, »specjalny przedstawiciel Rady Najwyższej ds. stosunków międzyparlamentarnych«, ur. 15 października 1942 r. w Tei, region grigoriopolski, Republika Mołdowy. Stary paszport radziecki nr 8BM724835. 5. LITSKAI, Valery Anatolyevich, były »minister spraw zagranicznych«, ur. 13 lutego 1949 r. w Twerze, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski nr 51No0076099, wydany 9 sierpnia 2000 r. 6. KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, »minister obrony«, ur. 28 grudnia 1941 r. w Czelabińsku, Federacja Rosyjska. 7. ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, znany jako SZEWCOW, Wadim, »minister bezpieczeństwa państwa«, ur. w 1951 r. w Nowosybirsku, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski. 8. KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, »wiceprezydent«, ur. 24 października 1958 r. we Wrocławiu, Polska. Paszport rosyjski. 9. BALALA, Viktor Alekseyevich, były »minister sprawiedliwości«, ur. w 1961 r. w Winnicy, Ukraina. 10. ZAKHAROV, Viktor Pavlovich, były »prokurator Naddniestrza«, ur. w 1948 r. w miejscowości Kamienka, Republika Mołdowy. 11. GUDYMO, Oleg Andreyevich, »członek Rady Najwyższej«, tamże »przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa, Obrony i Pokoju«, były »wiceminister bezpieczeństwa«, ur. 11 września 1944 r. w Ałma Acie, Kazachstan. Paszport rosyjski nr 51No0592094. 12. KRASNOSELSKY, Vadim Nikolayevich, »minister spraw wewnętrznych«, ur. 14 kwietnia 1970 r. w Daurii, region zabajkalski, obwód czytyjski, Federacja Rosyjska. 13. ATAMANIUK, Vladimir, »wiceminister obrony«.”.

L 46/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2009

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK II Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 ppkt (ii) 1. URSKAYA, Galina Vasilyevna, były »minister sprawiedliwości«, ur. 10 grudnia 1957 r. w miejscowości Piatiletka, region briański, obwód briański, Federacja Rosyjska. 2. MAZUR, Igor Leonidovich, »szef administracji państwowej w regionie Dubossar«, ur. 29 stycznia 1967 r. w Dubossarach, Republika Mołdowy. 3. PLATONOV, Yuri Mikhailovich, znany jako Yury PLATONOV, »szef administracji państwowej w regionie Rybnicy i w mieście Rybnica«, ur. 16 stycznia 1948 r. w Klimkowie, region poddorski, obwód nowogrodzki. Paszport rosyjski nr 51No0527002, wydany przez ambasadę rosyjską w Kiszyniowie w dniu 4 maja 2001 r. 4. CHERBULENKO, Alla Viktorovna, »zastępca szefa administracji państwowej w mieście Rybnica«, odpowiedzialna za sprawy edukacji. 5. KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, »szef administracji państwowej w mieście Bendery«, ur. 16 lutego 1950 r. w Taraklii, region Czadyr-Łungi, Republika Mołdowy. 6. KOSTIRKO, Viktor Ivanovich, »szef administracji państwowej w mieście Tyraspol«, ur. 24 maja 1948 r. w Komsomolsku nad Amurem, Kraj Chabarowski, Federacja Rosyjska.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 46 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 79 z 200917.2.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L46 - 73 z 200917.2.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/138/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. dotyczące środków ograniczających wobec Somalii i uchylające wspólne stanowisko 2002/960/WPZiB

 • Dz. U. L46 - 69 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/137/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Kosowie

 • Dz. U. L46 - 65 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/136/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 61 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/135/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 57 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/134/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 53 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/133/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 50 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/132/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 47 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/131/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L46 - 43 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/130/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 40 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/129/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L46 - 36 z 200917.2.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/128/WPZiB z dnia 16 lutego 2009 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla regionu Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 8 z 200917.2.2009

  Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe

 • Dz. U. L46 - 6 z 200917.2.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe stron

 • Dz. U. L46 - 3 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)

 • Dz. U. L46 - 1 z 200917.2.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 133/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.