Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 12

Strona 12 z 23

Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Opis Czystość Barwniki związane przez celu­ lozę DEAE Barwniki związane przez fosforylocelulozę Intensywność barwy (1) Azot ogółem Siarka ogółem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) _____________

Nie więcej niż 50 % Nie więcej niż 50 % 0,01-0,12 Nie więcej niż 0,1 % Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 2 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 25 mg/kg

(1) Intensywność barwy definiuje się jako absorbancję 0,1 % (w/v) wodnego roztworu karmelu (barwnika w postaci ciała stałego) w kuwecie o grubości 1 cm przy 610 nm.

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/41

E 150b KARMEL SIARCZYNOWY Definicja Karmel siarczynowy jest otrzymywany w wyniku kontrolowanej obróbki cieplnej węglowodanów (dostępne w sprzedaży spożywcze produkty o właściwościach słodzących, posiadające wartość odżywczą, które są monomerami glukozy i fruktozy i/lub ich polimerów, np. syropy glukozowe, sacharoza, i/lub syropy inwertowane, i dekstroza) z lub bez dodatku kwasów lub zasad, w obecności związków siarczynowych (kwas siarkawy, siarczyn potasu, wodorosiarczyn potasu, siarczyn sodu oraz wodorosiarczyn sodu); nie używa się związków amonu. 232-435-9 Ciecz lub ciało stałe o barwie ciemnobrązowej do czarnej Barwnik związany przez celu­ lozę DEAE Intensywność barwy (1) Azot ogółem Dwutlenek siarki Siarka ogółem Siarka związana przez celulozę DEAE Stosunek absorbancji barwnika związanego przez celulozę DEAE Stosunek absorbancji (A 280/560) Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) E 150c KARMEL AMONIAKALNY Definicja Karmel amoniakalny jest otrzymywany w wyniku kontrolowanej obróbki cieplnej węglowodanów (dostępne w sprzedaży spożywcze produkty o właściwościach słodzących, posiadające wartość odżywczą,, które są monome­ rami glukozy i fruktozy i/lub ich polimerów, np. syropy glukozowe, sacharoza, i/ lub syropy inwertowane, i dekstroza) z lub bez dodatku kwasów lub zasad, w obecności związków amonu (wodorotlenek amonu, węglan amonu, wodoro­ węglan amonu oraz fosforan amonu); nie używa się związków siarczynowych 232-435-9 Ciecz lub ciało stałe o barwie ciemnobrązowej do czarnej Barwnik związany przez celu­ lozę DEAE Barwnik związany przez fosfo­ rylocelulozę Intensywność barwy (1) Azot amoniakalny 4-metyloimidazol 2-acetylo-4-tetrahydroksy-buty­ lomidazol _____________

(1) Intensywność barwy definiuje się jako absorbancję 0,1 % (w/v) wodnego roztworu karmelu (barwnika w postaci ciała stałego) w kuwecie o grubości 1 cm przy 610 nm. (2) Wyrażone w odniesieniu do ekwiwalentu bazy barwnika, tzn. jest wyrażone w warunkach produktu o intensywności barwy 0,1 jednostki absorbancji.

Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Opis Czystość

Więcej niż 50 % 0,05-0,13 Nie więcej niż 0,3 % (2) Nie więcej niż 0,2 % (2) 0,3-3,5 % (2) Więcej niż 40 % 19–34

Większy niż 50

Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 2 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 25 mg/kg

Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Opis Czystość

Nie więcej niż 50 % Więcej niż 50 % 0,08-0,36 Nie więcej niż 0,3 % (2) Nie więcej niż 250 mg/kg (2) Nie więcej niż 10 mg/kg (2)

L 6/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Siarka ogółem Azot ogółem Stosunek absorbancji barwnika związanego przez fosforyloce­ lulozę Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb)

Nie więcej niż 0,2 % (1) 0,7–3,3 % (1) 13–35

Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 2 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 25 mg/kg

E 150d KARMEL AMONIAKALNO-SIARCZYNOWY Definicja Karmel amoniakalno-siarczynowy jest otrzymywany w wyniku kontrolowanej obróbki cieplnej węglowodanów (dostępne w sprzedaży spożywcze produkty o właściwościach słodzących, posiadające wartość odżywczą,, które są monome­ rami glukozy i fruktozy i/lub ich polimerów, np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.