Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 16

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 16

Strona 16 z 23

Mogą być również obecne alfa-karoten, luteina, zeaksan­ tyna i beta-kryptoksantyna. Oprócz pigmentów barwiących, mieszanina karo­ tenów może zawierać oleje, tłuszcze i woski naturalnie występujące w materiale wyjściowym. Klasa Numer wg Colour Index Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza Karotenoidy 75130 Beta-karoten: C40H56 Beta-karoten: 536,88 Zawartość karotenów (w przeliczeniu na beta -karoten) jest nie mniejsza niż 20 %. E1 cm1 % 2 500przy i około 440 - 457 nm w cykloheksanie Identyfikacja Spektrometria _____________

(1) Benzenu nie więcej niż 0,05 % v/v.

Maksimum w cykloheksanie przy 440-457 nm i 470-486 nm 9 > > > > > > > > > > > > Nie więcej niż = 50 mg/kg, pojedynczo > > lub łącznie > > > > > > > > > > ;

Nie więcej niż 5 mg/kg

Maksimum w cykloheksanie przy 440 - 457 nm i 474 - 486 nm

L 6/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Czystość Naturalne tokoferole w oleju jadalnym Ołów E 160 a (ii) BETA-KAROTEN 1. Beta-karoten Nazwy synonimowe Definicje CI Pomarańczowy spożywczy 5 Niniejsze specyfikacje dotyczą głównie wszystkich trans izomerów beta-karotenu łącznie z niewielkimi ilościami innych karotenoidów. Rozcieńczone i stabilizowane preparaty mogą mieć różne stosunki izomerów cis/trans. Karotenoidy 40800 230-636-6 Beta-karoten; beta,beta-karoten C40H56 536,88 Nie mniej niż 96 % substancji barwiących ogółem (w przeliczeniu na betakaroten) E1 cm1 % 2 500 przy około 440-457 nm w cykloheksanie Opis Identyfikacja Spektrometria Czystość Popiół siarczanowy Dodatkowe substancje barwiące Ołów 2. Beta-karoten z Blakeslea tris­ pora Synonimy Definicje CI Pomarańczowy spożywczy 5 Otrzymywany w procesie fermentacji z użyciem mieszanej kultury fizjologicznie różnych osobników typów (+) i (-) naturalnych odmian grzyba Blakeslea trispora. Beta-karoten jest ekstrahowany z biomasy za pomocą octanu etylu, lub octanu izobutylu, następnie alkoholem izopropylowym i krystalizowany. Skrystalizo­ wany produkt zawiera głównie trans beta-karoten. W wyniku naturalnego procesu około 3 % produktu zawiera mieszaninę karotenoidów, co jest specy­ ficzne dla produktu. Karotenoidy 40800 230-636-6 Beta-karoten, beta,beta-karoten C40H56 536,88 Nie mniej niż 96 % substancji barwiących ogółem (w przeliczeniu na betakaroten) E1 cm1 % 2 500 przy około 440 -457 nm w cykloheksanie Opis Czerwone, brązowawo-czerwone lub purpurowo-fioletowe kryształy lub proszek krystaliczny (barwa zależy od użytego rozpuszczalnika ekstrakcyjnego i warunków krystalizacji) Spektrometria Maksimum w cykloheksanie przy 453-456 nm Nie więcej niż 0,2 % Karotenoidy inne niż beta-karoten: nie więcej niż 3,0 % substancji barwiących ogółem Nie więcej niż 2 mg/kg Maksimum w cykloheksanie przy 453-456 nm Czerwone do brązowawo-czerwonych kryształy lub proszek krystaliczny Nie więcej niż 0,3 % Nie więcej niż 5 mg/kg

Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

Identyfikacja

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/49

Czystość Pozostałości rozpuszczalników Octan etylu Etanol Octan izobutylu: nie więcej niż 1,0 % Alkohol izopropylowy: nie więcej niż 0,1 % Popiół siarczanowy Dodatkowe substancje barwiące Ołów Mykotoksyny Aflatoksyna B1 Trichoteceny (T2) Ochratoksyna Zearalenon Mikrobiologia: Pleśnie Drożdże Salmonella Escherichia coli Nie więcej niż 100/g Nie więcej niż 100/g Nieobecne w 25 g Nieobecne w 5 g Nieobecna Nieobecne Nieobecna Nieobecny Nie więcej niż 0,2 % Karotenoidy inne niż beta-karoten: nie więcej niż 3,0 % substancji barwiących ogółem Nie więcej niż 2 mg/kg 9 = ; Nie więcej niż 0,8 % pojedynczo lub łącznie

E 160b ANNATO, BIKSYNA, NORBIKSYNA Nazwy synonimowe Definicja Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Karotenoidy 75120 Annato: 215-735-4, ekstrakt z nasion annato: 289-561-2; biksyna: 230-248-7 Biksyna: ′-Metylowodoro-9′-cis-6,6′-diapokaroteno-6,6′-dionian 6′-Metylowodoro-9′-trans-6,6′-diapokaroteno-6,6′-dionian Norbiksyna: kwas 9′-cis-6,6′-diapokaroteno-6,6′-diowy kwas 9′-trans-6,6′-diapokaroteno-6,6′-diowy Wzór chemiczny Biksyna: C25H30O4 CI Naturalny pomarańczowy 4

Norbiksyna: C24H28O4 Masa cząsteczkowa Biksyna: 394,51

Norbiksyna: 380,48 Opis Identyfikacja Spektrometria Biksyna: maksimum w chloroformie przy około 502 nm Czerwonawo-brązowy proszek, zawiesina lub roztwór

Norbiksyna: maksimum w rozcieńczonym roztworze KOH przy około 482 nm

L 6/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.