Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 18

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 18

Strona 18 z 23

Spektrometria B. Reakcja barwna Czystość Pozostałości rozpuszczalników Octan etylu Metanol Etanol Aceton Heksan Dichlorometan: nie więcej niż 10 mg/kg Maksimum w acetonie przy około 462 nm Dodanie jednej kropli kwasu siarkowego do jednej kropli próbki w 2-3 kroplach chloroformu Daje ciemnoniebieskie zabarwienie. 9 > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > ; Ciemnoczerwona lepka ciecz

Nie więcej niż 50 mg/kg, pojedynczo lub łącznie

L 6/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Kapsaicyna Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) E 160d LIKOPEN Nazwy synonimowe Definicja

Nie więcej niż 250 mg/kg Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

Naturalna żółcień27 Likopen jest otrzymywany w wyniku ekstrakcji rozpuszczalnikowej naturalnych odmianczerwonych pomidorów (Lycopersicon esculentum L.) po usunięciu rozpusz­ czalników. Można używać jedynie następujących rozpuszczalników: dichloro­ metan, dwutlenek węgla, octan etylu, aceton, propan-2-ol, metanol, etanol, i heksan. Głównym składnikiem barwiącym pomidorów jest likopen, mogą również występować niewielkie ilości innych pigmentów karotenoidowych. Oprócz innych pigmentów barwnych, preparat może zawierać oleje, tłuszcze, woski oraz składniki smakowe naturalnie występujące w pomidorach. Karotenoidy 75125 Likopen, ψ,ψ-karoten C40H56 536,85 Zawiera nie mniej niż 5 % substancji barwiących ogółem E1 cm1 % 3 450 dla około 472 nm w heksanie

Klasa Numer wg wskaźnika Colour Index Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

Opis Identyfikacja Spektrometria Czystość Pozostałości rozpuszczalników

Ciemnoczerwona lepka ciecz

Maksimumw heksanie przy około 472 nm 9 > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > ;

Octan etylu Metanol Etanol Aceton Heksan Propan-2-ol Dichlorometan: nie więcej niż 10 mg/kg

Nie więcej niż 50 mg/kg, pojedynczo lub łącznie

Popiół siarczanowy Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb)

Nie więcej niż 0,1 % Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

E 160e BETA-APO-8′-KAROTENAL (C30) Nazwy synonimowe CI Pomarańczowy spożywczy 6

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Niniejsze specyfikacje dotyczą głównie wszystkich trans izomerów β-apo-8′karotenalu łącznie z niewielkimi ilościami innych karotenoidów. Specyfikacja obejmuje również rozcieńczone i stabilizowane preparaty β-apo-8′-karotenalu łącznie z roztworami lub zawiesinami β-apo-8′-karotenalu w jadalnych tłusz­ czach lub olejach, emulsjami i proszkami ulegającymi dyspersji w wodzie. Prepa­ raty te mogą mieć różne stosunki izomerów cis/trans. Karotenoidy 40820 214-171-6 β-Apo-8′-karotenal, Aldehyd Trans-β-apo-8 ′karotenowyC30H40O 416,65 Nie mniej niż 96 % substancji barwiących ogółem E1 cm1 % 2 640 przy około 460–462 nm w cykloheksanie

L 6/53

Definicja

Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

Opis Identyfikacja Spektrometria Czystość Popiół siarczanowy Dodatkowe substancje barwiące

Ciemnofioletowe kryształki o metalicznym połysku lub krystaliczny proszek

Maksimum w cykloheksanie przy 460–462 nm

Nie więcej niż 0,1 % Karotenoidy inne niż β-apo-8′-karotenal: nie więcej niż 3,0 % substancji barwiących ogółem

Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb)

Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

E 160f ESTER ETYLOWY KWASU BETA-APO-8′-KAROTENOWEGO (C30) Nazwy synonimowe Definicja CI Pomarańczowy spożywczy 7, ester β-apo-8′-karotenowy Niniejsza specyfikacja dotyczą głównie wszystkich trans izomerów estru etylo­ wego kwasu β-apo-8′-karotenowego łącznie z niewielkimi ilościami innych karo­ tenoidów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.