Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 19

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 19

Strona 19 z 23

Specyfikacja obejmuje również rozcieńczone i stabilizowane preparaty estru etylowego kwasu β-apo-8′-karotenowego łącznie z roztworami lub zawie­ sinami estru etylowego kwasu β-apo-8-karotenowego w jadalnych tłuszczach lub olejach, emulsjami i proszkami ulegającymi dyspersji w wodzie. Preparaty te mogą mieć różne stosunki cis/trans. Karotenoidy 40825 214-173-7 Ester etylowy kwasu β-apo-8′-karotenowego, etylo 8′-apo-β-karoten-8′-ian etylu C32H44O2 460,70 Nie mniej niż 96 % substancji barwiących ogółem E1 cm1 %2 550 przy około 449 nm w cykloheksanie Opis Identyfikacja Spektrometria Maksimum w cykloheksanie przy około 449 nm Czerwone do fioletowo-czerwonych kryształki lub proszek krystaliczny

Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

L 6/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Czystość Popiół siarczanowy Dodatkowe substancje barwiące Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) E 161b LUTEINA Nazwy synonimowe Definicja Mieszanina karotenoidów, Ksantofile Luteina jest otrzymywana w wyniku ekstrakcji rozpuszczalnikami naturalnymi odmian jadalnych owoców i roślin, trawy, lucerny siewnej (alfalfa) i tagetes erecta. Głównymi substancjami barwiącymi są karotenoidy, których większą część stanowi luteina i jej estry z kwasami tłuszczowymi. Mogą występować zmienne ilości karotenów. Luteina może zawierać tłuszcze, oleje i woski naturalnie wystę­ pujące w materiale roślinnym. Do ekstrakcji mogą być użyte tylko następujące rozpuszczalniki: metanol, etanol, propan-2-ol, heksan, aceton, metylo etylo keton, dichlorometan i dwutlenek węgla. Klasa Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza Karotenoidy 204-840-0 3,3′-dihydroksy-d-karoten C40H56O2 568,88 Zawartość substancji barwiących ogółem nie mniejsza niż 4 % w przeliczeniu na luteinę E1 cm1 % 2 550 przy około 445 nm w mieszaninie chloroform/etanol (10 + 90) lub w mieszaninie heksan/etanol/aceton (80 + 10 + 10) Opis Identyfikacja Spektrometria Czystość Pozostałości rozpuszczalników Aceton Metyloetylo keton Metanol Etanol Propan-2-ol Heksan Dichlorometan nie więcej niż 10 mg/kg Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg Maksimum w mieszaninie chloroform/etanol (10 + 90) przy około 445 nm 9 > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > ; Ciemna żółtawo-brązowa ciecz Nie więcej niż 0,1 % Karotenoidy inne niż ester etylowy kwasu β-apo-8′-karotenowego: nie więcej niż 3,0 % substancji barwiących łącznie Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

Nie więcej niż 50 mg/kg, pojedynczo lub łącznie

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/55

E 161g KANTAKSANTYNA Nazwy synonimowe Definicja CI Pomarańczowy spożywczy 8 Niniejsze specyfikacje dotyczą głównie wszystkich trans izomerów kantaksantyny łącznie z niewielkimi ilościami innych karotenoidów. Specyfikacja obejmuje również rozcieńczone i stabilizowane preparaty kantaksantyny łącznie z roztworami lub zawiesinami kantaksantyny w jadalnych tłuszczach lub olejach, emulsjami i proszkami ulegającymi dyspersji w wodzie. Preparaty te mogą mieć różne stosunki izomerów cis/trans. Karotenoidy 40850 208-187-2 β-Karoten-4,4′-dion, kantaksantyna, 4,4′-diokso-β-karoten C40H52O2 564,86 Nie mniej niż 96 % substancji barwiących ogółem(w przeliczeniu na kantaksan­ tynę) E1 cm1 % 2 200 przy około 485 nm w chloroformie Przy 468–472 nm w cykloheksanie Przy 464–467 nm w eterze naftowym Opis Identyfikacja Spektrometria Maksimum w chloroformie przy około 485 nm Maksimam w cykloheksanie przy 468–472 nm Maksimum w benzynie przy 464–467 nm Czystość Popiół siarczanowy Dodatkowe substancje barwiące Arsen Ołów Atęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jakoPb) Nie więcej niż 0,1 % Karotenoidy inne niż kantaksantyna: nie więcej niż 5,0 % substancji barwiących łącznie Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg Ciemnofioletowe kryształki lub krystaliczny proszek

Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

E 162 CZERWIEŃ BURACZANA, BETANINA Nazwy synonimowe Definicja Czerwień buraczana Czerwień buraczaną otrzymuje się z korzenia naturalnych odmian buraków ćwikłowych (Beta vulgaris L.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.