Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 21

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 21

Strona 21 z 23

L 6/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Czystość Ubytek po suszeniu Substancje nierozpuszczalne w kwasie Sole magnezu i zasadowe sole magnezu Fluorek Antymon (wyrażone jako Sb) Miedź (wyrażone jako Cu) Chrom (wyrażone jako Cr) Cynk (wyrażone jako Zn) Bar (wyrażone jako Ba) Arsen Ołów Kadm E 171 DWUTLENEK TYTANU Nazwy synonimowe Definicja CI pigment biały 6 Dwutlenek tytanu zawiera głównie czysty anataz i/lub rutyl dwutlenku tytanu, który może być pokryty niewielkimi ilościami glinu i/lub krzemu w celu poprawy właściwości technologicznych produktu. Nieorganiczne 77891 236-675-5 Dwutlenek tytanu TiO2 79,88 Zawiera nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na masę wolną od glinu i krzemu Biały lub lekko zabarwiony proszek Nie więcej niż 2,0 % (200 °C, 4 godziny) Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 1,5 % Nie więcej niż 50 mg/kg 9 > > > > > > > > > > > = Nie więcej niż 100 mg/kg, pojedynczo lub łącznie > > > > > > > > > > > ; Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg

Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza Opis Identyfikacja Rozpuszczalność Czystość Ubytek po suszeniu Ubytek po prażeniu Tlenek glinu i/lub dwutlenek krzemu Substancje rozpuszczalne w 0,5 N HCl Substancje rozpuszczalne w wodzie Kadm Antymon Arsen Ołów Rtęć Cynk

Nierozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Rozpuszcza się wolno w kwasie fluorowodorowym i w gorącym stężonym kwasie siarkowym.

Nie więcej niż 0,5 % (105 °C, 3 godziny) Nie więcej niż 1,0 % w przeliczeniu na masę wolną od substancji lotnych (800 °C) Łącznie nie więcej niż 2,0 % Nie więcej niż 0,5 % w przeliczeniu na masę wolną od glinu i krzemu, dodat­ kowo dla produktów zawierających glin lub krzem, nie więcej niż 1,5 % w przeliczeniu na masę produktu handlowego. Nie więcej niż 0,5 % Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 50 mg/kg po całkowitym roztworzeniu Nie więcej niż 3 mg/kg po całkowitym roztworzeniu Nie więcej niż 10 mg/kg po całkowitym roztworzeniu Nie więcej niż 1 mg/kg po całkowitym rozpuszczeniu Nie więcej niż 50 mg/kg po całkowitym roztworzeniu.

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/59

E 172 TLENKI I WODOROTLENKI ŻELAZA Nazwy synonimowe Żółty tlenek żelaza: CI pigment żółty 42 i 43

Czerwony tlenek żelaza: CI pigment czerwony 101 i 102 Czarny tlenek żelaza: Definicja CI pigment czarny 11

Tlenki i wodorotlenki żelaza są otrzymywane w wyniku syntezy chemiczneji składają się głównie z bezwodnych lub/i uwodnionych tlenków żelaza. Odcienie barwy obejmują żółcie, czerwienie, brązy i czernie. Tlenki żelaza nadające się do produktów żywnościowych wyróżnia stosunkowo niski poziom zanieczy­ szczenia innymi metalami. Dokonuje się tego poprzez selekcję i kontrolę źródła żelaza i lub stopnia oczyszczania chemicznego podczas procesu produkcyjnego. Nieorganiczne Żółty tlenek żelaza: 77492

Klasa Numer wg Colour Index

Czerwony tlenek żelaza: 77491 Czarny tlenek żelaza: Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Żółty tlenek żelaza: 77499 257-098-5

Czerwony tlenek żelaza: 215-168-2 Czarny tlenek żelaza: 235-442-5 uwodniony tlenek żelazowy, uwodniony tlenek żelaza (III)

Nazwy chemiczne

Żółty tlenek żelaza:

Czerwony tlenek żelaza: bezwodny tlenek żelazowy, bezwodny tlenek żelaza (III) Czarny tlenek żelaza: Wzór chemiczny Żółty tlenek żelaza: tlenek żelazawo-żelazowy, tlenek żelaza (II, III) FeO(OH)x XH2O

Czerwony tlenek żelaza: Fe2O3 Czarny tlenek żelaza: Masa cząsteczkowa 88,85: 159,70: 231,55: Analiza Opis Identyfikacja Rozpuszczalność Nierozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych Rozpuszczalne w stężonych kwasach mineralnych Czystość Substancje rozpuszczalne w wodzie Arsen Bar Kadm Chrom Miedź Ołów Rtęć Nikiel Cynk Nie więcej niż 1,0 % Nie więcej niż 5 mg/kg Nie więcej niż 50 mg/kg Nie więcej niż 5 mg/kg Nie więcej niż 100 mg/kg Nie więcej niż 50 mg/kg Nie więcej niż 20 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 200 mg/kg Nie więcej niż 100 mg/kg 9 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ; FeOxFe2O3 FeO(OH) Fe2O3 FeO·Fe2O3

Żółty nie mniej niż 60 %, czerwony i czarny nie mniej niż 68 % żelaza ogółem, w przeliczeniu na żelazo Proszek o barwie żółtej, czerwonej, brązowej , lub czarnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.