Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 3

Strona 3 z 23

Higroskopijny krystaliczny proszek, o słabym zapachu i gorzkim smaku i barwie żółtej do pomarańczowej Stosunek A375/A267pomiędzy 0,30 i 0,34 Stosunek A444/A267 pomiędzy 0,36 i 0,39 Maksimum w wodzie przy około 444 nm B. Skręcalność właściwa [α]D20 pomiędzy + 38° i + 42° w 5 molowym roztworze HCl Nie więcej niż 8 % (100 °C, 5 godz. w próżni nad P2O5) dla postaci diwodzianu Nie więcej niż 25 % Nie więcej niż 1,0 % (liczone jako PO4 w bezwodnej masie) Ryboflawina (wolna): Nie więcej niż 6 % 9 = ;

w roztworze wodnym

Czystość Ubytek po suszeniu Popiół siarczanowy Fosforan nieorganiczny Dodatkowe substancje barwiące

Difosforan ryboflawiny: Nie więcej niż 6 % Pierwszorzędowe aminy aromatyczne Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (w przeliczeniu na Pb) E 102 TARTRAZYNA Nazwy synonimowe Definicja CI Żółcień spożywcza 4 Tartrazyna zawiera głównie trisodowy 5-hydroksy-1-(4-sulfonianofenylo)-4-(4sulfoniaofenylazo)-H-pirazolo-3-karboksylan i dodatkowe substancje barwiące łącznie z chlorkiem sodowym i/lub siarczanem sodu jako głównymi składnikami niebarwnymi. Tartrazynę jest opisana jako sól sodowa. Dozwolone są również sole wapnia i potasu. Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych s Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Monoazowe 19140 217-699-5 5-hydroksy-1-(4-sulfonofenylo)-4-(4-sulfonofenylazo)-H-pirazolo-3-karboksylan trisodowy C16H9N4Na3O9S2 Nie więcej niż 70 mg/kg (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

L 6/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Masa cząsteczkowa Analiza

534,37 Zawiera nie mniej niż 85 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową E1 ° cm1 % 530 przy około 426 nm w roztworze wodnym

Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Żółty roztwór wodny Czystość Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące Związki organiczne inne niż substancje barwiące: Kwas 4-hydrazynobenzeno sulfonowy Kwas 4-aminobenzeno-1sulfonowy Kwas 5-okso-1-(4-sulfofe­ nylo)-2-pirazolino-3-karbok­ sylowy 4,4′-diazoaminodi(kwas benzeno sulfonowy) Kwas tetrahydroksyburszty­ nowy Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (w przeliczeniu na Pb) E 104 ŻÓŁCIEŃ CHINOLINOWA Nazwy synonimowe Definicja

Jasnopomarańczowy proszek lub granulki

Maksimum w wodzie przy około 426 nm

Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 1,0 %

9 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ;

Łącznie nie więcej niż 0,5 %

Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 0,2 % w warunkach neutralnych Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

CI Żółcień spożywcza 13 Żółcień chinolinową otrzymuje się poprzez sulfonowanie 2-(2-chinolilo) indan1,3-dionu. Żółcień chinolinowa zawiera głównie sole sodowe mieszaniny disul­ fonianów (głównie), monosulfonianów i trisulfonianów powyższego związku i dodatkowe substancje barwiące oraz chlorek sodowy i/lub siarczan sodu jako główne składniki niebarwne. Żółcień chinolinową jest opisana jako sól sodowa. Dozwolone są również sole wapnia i potasu.

Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa

Chinoftalon 47005 305-897-5 disodowe sole disulfonianów 2-(2-chinolilo) indan-1,3-dionu (główny składnik) C18H9N Na2O8S2 (główny składnik) 477,38 (główny składnik)

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/25

Analiza

Zawiera nie mniej niż 70 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową Żółcień chinolinowa ma następujący skład: w stosunku do wszystkich obecnych substancji barwiących: — nie mniej niż 80 % 2-(2-chinolilo) indan-1,3-dion-disulfonianów disodowych — nie więcej niż 15 % 2-(2-chinolilo) indan-1,3-dion-monosulfonianów sodu — nie więcej niż 7,0 % 2-(2-chinolilo) indan-1,3-dion-trisulfonianów trisodo­ wych E1 ° cm1 % 865 (główny składnik) przy około 411 nm w wodnym roztworze kwasu octowego

Opis Identyfikacja A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.