Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 5

Strona 5 z 23

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/27

Nazwy chemiczne

Kwas 7-β -D-glukopiranozylo-3,5,6,8-tetrahydroksy-1-metylo-9,10-dioksoantra­ ceno-2-karboksylowy (kwas karminowy); karmin jest uwodnionym chelatem glinu tego kwasu C22H20O13 (kwas karminowy) 492,39 (kwas karminowy) Zawiera nie mniej niż 2,0 % kwasu karminowego w ekstrakcie zawierającym kwas karminowy; nie mniejsza niż 50 % kwasu karminowego w chelatach. Czerwone do ciemnoczerwonego, kruche ciało stałe lub proszek. Ekstrakt kosze­ nili jest zazwyczaj ciemnoczerwoną cieczą, może być też wysuszony na proszek.

Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza Opis Identyfikacja Spektrometria

Maksimum w wodnym roztworze amoniaku przy około 518 nm Maksimum w rozcieńczonym roztworze kwasu chlorowodorowegoprzy około 494 nm dla kwasu karminowego

Czystość Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (w przeliczeniu na Pb) E 122 AZORUBINA, KARMOIZYNA Nazwy synonimowe Definicja CI Czerwień spożywcza 3 Azorubina zawiera głównie disodowy 4-hydroksy-3-(4-sulfoniano-1-naftylazo) naftaleno-1-sulfonianu i dodatkowe substancje barwiące oraz chlorek sodowy i/lub siarczan sodu jako główne składniki niebarwne. Azorubinę jest opisana jako sól sodowa. Dozwolone są również sole wapnia i potasu. Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza Monoazowe 14720 222-657-4 Disodowy 4-hydroksy-3-(4-sulfoniano-1-naftylazo) naftaleno-1-sulfonian C20H12N2Na2O7S2 502,44 Zawiera nie mniej niż 85 % substancji barwiących ogółem, w przeliczeniu na sól sodową E1 cm1 % 510 przy około 516 nm w roztworze wodnym Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Czerwony roztwór wodny Czystość Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące Związki organiczne inne niż substancje barwiące: Kwas 4-aminonaftaleno-1sulfonowy Kwas 4-hydroksynaftaleno1-sulfonowy 9 > > > = > > > ; Łącznie nie więcej niż 0,5 % Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 2,0 % Maksimum w wodzie przy około 516 nm Proszek lub granulki o barwie czerwonej do rdzawo-czerwonej Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

L 6/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (w przeliczeniu na Pb) E 123 AMARANT Nazwy synonimowe Definicja

Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 0,2 % w warunkach neutralnych Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

CI Czerwień spożywcza 9 Amarant zawiera głównie trisodowy 2-hydroksy-1-(4-sulfoniano-1-naftylazo) naftaleno-3,6-disulfonian i dodatkowe substancje barwiące oraz chlorek sodowy i/lub siarczan sodu jako główne składniki niebarwne. Amarant jest opisany jako sól sodowa. Dozwolone są również sole wapnia i potasu.

Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

Monoazowe 16185 213-022-2 Trisodowy 2-hydroksy-1-(4-sulfonato-1-naftylazo) naftaleno-3,6-disulfonian C20H11N2Na3O10S3 604,48 Zawiera nie mniej niż 85 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową. E1 cm1 % 440 przy około 520 nm w roztworze wodnym.

Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Czerwony roztwór wodny Czystość Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące Związki organiczne inne niż substancje barwiące: Kwas 4-aminonaftaleno-1sulfonowy Kwas 3-hydroksynaftaleno2,7-disulfonowy Kwas 6-hydroksynaftaleno2-sulfonowy Kwas 7-hydroksynaftaleno1,3-disulfonowy Kwas 7-hydroksynaftaleno1,3-6-trisulfonowy Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen

Czerwono-brązowy proszek lub granulki Maksimum w wodzie przy około 520 nm

Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 3,0 %

9 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ; Łącznie nie więcej niż 0,5 %

Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 0,2 % w warunkach neutralnych Nie więcej niż 3 mg/kg

10.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.