Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 6

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 6

Strona 6 z 23

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/29

Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (w przeliczeniu na Pb)

Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

E 124 PĄS 4R, CZERWIEŃ KOSZENILOWA A Nazwy synonimowe Definicja CI Czerwień koszenilowa7, Nowa Kokcyna Pąs 4R zawiera głównie trisodowy 2-hydroksy-1-(4-sulfoniano-1-naftylazo) naftaleno-6,8-disulfonian i dodatkowe substancje barwiące oraz chlorek sodowy i/lub siarczan sodu jako główne składniki niebarwne. Pąs 4R jest opisany jako sól sodowa. Dozwolone są również sole wapnia i potasu. Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza Monoazowe 16255 220-036-2 Trisodowy 2-hydroksy-1-(4-sulfoniano-1-naftylazo) naftaleno-6,8-disulfonian C20H11N2Na3O10S3 604,48 Zawiera nie mniej niż 80 % substancji barwiących ogółem, w przeliczeniu na sól sodową E1 cm1 % 430 przy około 505 nm w roztworze wodnym Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Czerwony roztwór wodny Czystość Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące Związki organiczne inne niż substancje barwiące: Kwas 4-aminonaftaleno-1sulfonowy Kwas 7-hydroksynaftaleno1,3-disulfonowy Kwas 3-hydroksynaftaleno2,7-disulfonowy Kwas 6-hydroksynaftaleno2-sulfonowy Kwas 7-hydroksynaftaleno1,3-6-trisulfonowy Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów 9 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ; Łącznie nie więcej niż 0,5 % Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 1,0 % Maksimum w wodzie przy około 505 nm Czerwonawy proszek lub granulki

Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 0,2 % w warunkach neutralnych Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg

L 6/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Rtęć Kadm Metale ciężkie (w przeliczeniu na Pb) E 127 ERYTROZYNA Nazwy synonimowe Definicja

Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

CI Czerwień spożywcza14 Erytrozyna zawiera głównie – monowodzian 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksydo-6oksoksanteno-9-ylo) benzoesanu diodowego i dodatkowe substancje barwiące łącznie z wodą chlorkiem sodu i/lub siarczanem sodu jako głównymi składni­ kami niebarwnymi. Erytrozyna jest opisana opi jako sól sodowa. Dozwolone są również sole: wapniowa i potasowa.

Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

Ksantenowe 45430 240-474-8 monowodzian 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oksydo-6-oksoksanteno9-ylo) benzoesanu disodowego C20H6I4Na2O5.H2O 897,88 Zawiera nie mniej niż 87 % substancji barwiących ogółem, w przeliczeniu na bezwodną sól sodową E1 cm1 % 1 100 przy około 526 nm w roztworze wodnym o pH 7

Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Czerwony roztwór wodny Czystość Nieorganiczne jodki w przeliczeniu na jodek sodu Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące (z wyjątkiem fluoresceiny) Fluoresceina Związki organiczne inne niż substancje barwiące: Trijodorezorcynol Kwas 2-(2,4-dihydroksy-3,5dijodobenzoilo) benzoesowy Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) Laki glinowe

Czerwony proszek lub granulki.

Maksimum w wodzie przy około 526 nm i pH7

Nie więcej niż 0,1 % Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 4,0 % Nie więcej niż 20 mg/kg

Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 0,2 % Z roztworu o pH od 7 do 8, nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg Metoda dla substancji nierozpuszczalnych w kwasie chlorowodorowym nie znaj­ duje zastosowania. Ten parametr zastąpiono wymaganiami odnośnie substancji nierozpuszczalnych w wodorotlenku sodu, których nie może być więcej niż 0,5 %, tylko dla tego barwnika

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.