Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 7

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 7

Strona 7 z 23

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/31

E 128 CZERWIEŃ 2G Nazwy synonimowe Definicja CI Czerwień spożywcza 10, Azogeranina Czerwień 2G zawiera głównie 8-acetamido-1-hydroksy-2-fenylazonaftaleno-3,6disulfonian diodowy i dodatkowe substancje barwiące oraz chlorek sodowy i/lub siarczan sodu jako główne składniki niebarwne. Czerwień 2G jest opisana jako sól sodowa. Dozwolone są również sole: wapniowa i potasowa. Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza Monoazowe 18050 223-098-9 Disodium 8-acetamido-1-hydroksy-2-fenylazo-naftaleno-3,6-disulfonian disodowy C18H13N3Na2O8S2 509,43 Zawiera nie mniej niż 80 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową E1 cm1 % 620 przy około 532 nm w roztworze wodnym Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Czerwony roztwór wodny Czystość Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące Związki organiczne inne niż substancje barwiące: Kwas 5-acetamido-4hydroksynaftaleno-2,7-disul­ fonowy Kwas 5-amino-4-hydroksy­ naftaleno-2,7-disulfonowy Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) E 129 CZERWIEŃ ALLURA AC Nazwy Synonimowe Definicja CI Czerwień Spożywcza 17 Czerwień Allura AC zawiera głównie 2-hydroksy-1-(2-metoksy-5-metylo-4-sulfo­ nianofenylazo) naftaleno-6-sulfonian diodowy i dodatkowe substancje barwiące łącznie z chlorkiem sodu i/lub siarczanem sodu jako głównymi składnikami niebarwnymi. Czerwień Allura AC jest opisana jako sól sodowa. Dozwolone są również sole: wapniowa i potasowa. Klasa Nr wg Colour Index Monoazowe 16035 9 > > > > > = > > > > > ; Łącznie nie więcej niż 0,5 % Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 2,0 % Maksimum w wodzie przy około 532 nm Czerwony proszek lub granulki

Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 0,2 % w warunkach neutralnych Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

L 6/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

247-368-0 2-hydroksy-1-(2-metoksy-5-metylo-4-sulfonianofenylazo) disodowy C18H14N2Na2O8S2 496,42 Zawiera nie mniej niż 85 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową E1 cm1 % 540 przy około 504 nm w roztworze wodnym o pH 7 naftaleno-6-sulfonian

Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Czerwony roztwór wodny Czystość Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące Związki organiczne inne niż substancje barwiące: Sól sodowa kwasu 6hydroksy-2-naftaleno-sulfo­ nowego, Kwas 4-amino-5-metoksy-2metylobenezeno sulfonowy Sól disodowa 6,6-oksybis (2-naftalenosulfonowego kwasu) diodowa Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) E 131 BŁĘKIT PATENTOWY V Nazwy synonimowe Definicja

Ciemnoczerwony proszek lub granulki Maksimum w wodzie przy około 504 nm

Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 3,0 %

Nie więcej niż 0,3 %

Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 1,0 %

Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Z roztworu o pH 7, nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

CI Ford Błękit spożywczy 5 Błękit patentowy V zawiera głównie wapniowy lub sodowy związek [4-(α-(4dietyloaminofenylo)-5-hydroksy-2,4-disulfofenylo-metylideno) 2,5-cyckloheksa­ dien-1-yliden] dietyloamoniowego wodorotlenku soli inertnej i dodatkowe substancje barwiące łącznie z chlorkiem sodu i/lub siarczanem sodu i/lub siar­ czanem wapnia jako głównymi składnikami niebarwnymi. Dozwolona jest również sól potasu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.