Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 8

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 8

Strona 8 z 23

Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne

Triarylometanowe 42051 222-573-8 Wapniowy lub sodowy związek [4-(α-(4-dietyloaminofenylo)-5-hydroksy-2,4disulfofenylo-metylideno) 2,5-cykloheksadien-1-yliden] dietyloamoniowego wodorotlenku soli wewnętrznej Związek wapniowy: C27H31N2O7S2Ca½ Związek sodowy: C27H31N2O7S2Na

Wzór chemiczny

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/33

Masa cząsteczkowa

Związek wapniowy: 579,72 Związek sodowy: 582,67

Analiza

Zawiera nie mniej niż 85 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową E1 cm1 % 2 000 przy około 638 nm w roztworze wodnym o pH 5

Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Niebieski roztwór wodny Czystość Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące Składniki organiczne inne niż substancje barwiące: 3-hydroksy benzaldehyd Kwas 3-hydroksy benzoe­ sowy Kwas 3-hydroksy-4-sulfo­ benzoesowy Kwas Ν,Ν-dietyloamino benzenosulfonowy Leukozwiązek Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb)

Ciemnoniebieski proszek lub granulki Maksimum w wodzie przy 638 nm i pH 5

Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 2,0 %

9 > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > ; Ogółem nie więcej niż 0,5 %

Nie więcej niż 4,0 % Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Z roztworu o pH 5 nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

E 132 INDYGOTYNA, INDYGOKARMINA Nazwy synonimowe Definicja CI Błękit spożywczy 1 Indygotyna zawiera głównie mieszaninę 3,3′diokso-2,2′-bi-indolylideno-5,5′disulfonianu disodowego, i 3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideno-5,7′-disulfonianu disodowego i dodatkowe substancje barwiące, łącznie z chlorkiem sodu i/lub siarczanu sodu jako głównymih składnikami niebarwnymi. Indygotyna jest opisana jako sól sodowa. Dozwolone są również sole: wapniowa i potasowa. Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza Indygoidowe 73015 212-728-8 3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideno-5,5′-disulfonian disodowy C16H8N2Na2O8S2 466,36 Zawiera nie mniej niż 85 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową; 3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideno-5,7′-disulfonian disodowy: nie więcej niż 18 % E1 cm1 % 480 przy około 610 nm w roztworze wodnym

L 6/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Niebieski roztwór wodny Czystość Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące Składniki organiczne inne niż substancje barwiące: Kwas izatyno-5-sulfonowy Kwas 5-sulfoantranilowy Kwas antranilowy Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) E 133 BŁĘKIT BRYLANTOWY FCF Nazwy synonimowe Definicja

Ciemnoniebieski proszek lub granulki Maksimum w wodzie przy około 610 nm

Nie więcej niż 0,2 % Oprócz 3,3′-diokso-2,2′-bi-indolylideno-5,7′-disulfonianu więcej niż 1,0 % disodowego: nie

9 > > > = > > > ; Ogółem nie więcej niż 0,5 %

Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 0,2 % w warunkach neutralnych Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

CI Błękit spożywczy 2 Błękit brylantowy FCF zawiera głównie α-(4-(N-etylo-3-sulfonobenzylamino) fenylo)-α-(4-N-etylo-3-sulfonobenzylamino) cykloheksa-2,5-dienylideno) tolueno2-sulfonian disodowy oraz jego izomery i dodatkowe substancje barwiące, łącznie z chlorkiem sodu i/lub siarczanem sodu jako głównymi składnikami niebarwnymi. Błękit brylantowy FCF jest opisany jako sól sodowa. Dozwolone są również sole: wapniowa i potasowa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.