Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 79 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 79 - Strona 2

Strona 2 z 3

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 tusze wieprzowe mogą być również prezentowane bez racic przednich przed ich zważeniem i klasyfikacją. W tym przypadku, w celu ustalenia notowań dla tusz wieprzowych w sposób porównywalny, zarejestrowaną masę ciepłą zwiększa się o 0,840 kilograma. Artykuł 3 Nie zezwala się na modyfikacje przyrządów ani metod oceny. Artykuł 4 Decyzja 88/479/EWG traci moc. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/81

ZAŁĄCZNIK METODY KLASYFIKACJI TUSZ WIEPRZOWYCH W HISZPANII Część 1 FAT-O-MEATER (FOM) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Fat-O-Meater (FOM)”. 2. Przyrząd jest wyposażony w sondę o średnicy 6 milimetrów zawierającą fotodiodę typu Siemens SFH 950 oraz fotodetektor typu SFH 960, posiadającą odcinek pomiarowy pomiędzy 3 i 103 milimetry. Wyniki pomiarów zamienia się na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą komputera. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 66,91 – 0,895 X1 + 0,144 X2 gdzie: = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach), X1 = grubość tłuszczu pomiędzy 3 i 4 żebrem od końca mierzona 60 mm od linii środkowej tuszy (w milimetrach), X2 = grubość mięśnia mierzona w tym samym czasie i w tym samym miejscu co X1 (w milimetrach). Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 60 a 120 kilogramów.

Część 2 FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASSE GRADING (AUTOFOM) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Fully automatic ultrasonic carcasse grading (Autofom)”. 2. Przyrząd jest wyposażony w szesnaście przetworników ultradźwiękowych o częstotliwości 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), a odcinek pomiarowy między przetwornikami wynosi 25 milimetrów. Dane ultradźwiękowe obejmują pomiary grubości słoniny i grubości mięśnia. Wyniki pomiarów zamienia się na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą komputera. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się na podstawie 34 punktów pomiarowych przy pomocy następującego wzoru: = 70,59614 – 0,0904 · V22 – 0,23033 · V23 – 0,15558 · V44 + 0,086638 · V46 – 0,09965 · V48 – 0,10002 · V49 – 0,11624 · V51 – 0,05561 · V52 – 0,04854 · V53 – 0,0432 · V54 – 0,00282 · V55 + 0,051829 · V57 + 0,036795 · V58 – 0,00519 · V59 – 0,0269 · V60 – 0,06432 · V61 – 0,05323 · V62 – 0,05229 · V64 – 0,0523 · V65 + 0,005645 · V72 – 0,06505 · V73 – 0,04587 · V74 + 0,015041 · V77 + 0,030928 · V78 – 0,08024 · V79 – 0,07275 · V80 – 0,07497 · V85 – 0,06818 · V86 – 0,06875 · V87 – 0,04742 · V90 – 0,00698 · V91 + 0,046485 · V92 – 0,10403 · V93 + 0,160475 · V123 gdzie: = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy, V22, V23, … V123 są zmiennymi mierzonymi przy pomocy przyrządu Autofom. 4. Opis punktów pomiarowych i metody statystycznej znajduje się w części II hiszpańskiego protokołu przekazanego Komisji zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 60 a 120 kilogramów.

L 6/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Część 3 ULTRAFOM 300 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „UltraFOM 300”. 2. Przyrząd ten jest wyposażony w sondę ultradźwiękową o częstotliwości 4 Mhz (Krautkrämer MB 4 SE). Sygnał ultradźwiękowy jest przekształcany na postać cyfrową, przechowywany i przetwarzany przez mikroprocesor (typ Intel 80 C 32). Wyniki pomiarów zamienia się na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą samego przy­ rządu Ultra-FOM.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 79 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 20 z 200910.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.