Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 83 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 83 - Strona 2

Strona 2 z 3

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/85

ZAŁĄCZNIK METODY KLASYFIKACJI TUSZ WIEPRZOWYCH W DANII Część 1 KLASSIFICERINGSCENTER (KC) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Klassificeringscenter (KC)”. 2. Przyrząd jest wyposażony w dziewięć sond o średnicy 6 milimetrów, z których każda zawiera fotodiodę (typu Siemens SFH 950 LD242 II lub podobną) oraz fotodetektor (typu Siemens SFH 960 – PB 103 lub podobny) i posiada odcinek pomiarowy pomiędzy 1 i 180 milimetrów.Wyniki pomiarów zamienia się na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą jednostki centralnej. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się na podstawie 10 pomiarów pobranych z 7 punktów pomiarowych określonych w ust. 4 i przy pomocy następującego wzoru: = 70,5489 – 0,1572 x1 – 0,1698 x2 – 0,1537 x3 – 0,1803 x4 – 0,2115 x5 – 0,1669 x6 – 0,1269 x7 + 0,04278 x8 + 0,0234 x9 + 0,0371 x10 gdzie: = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach). 4. Punkty pomiarowe są następujące: x1 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona w środkowej części trzeciego kręgu szyjnego, 10,5 centymetra od linii środkowej tuszy. x2 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona w środkowej części czwartego kręgu szyjnego, 7 centymetrów od linii środkowej tuszy. x3 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona między czwartym a piątym kręgiem piersiowym od końca, 3 centymetry od linii środkowej tuszy. x4 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona między drugim a trzecim kręgiem piersiowym od końca, 7 centymetrów od linii środkowej tuszy. x5 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona między pierwszym kręgiem lędźwiowym a ostatnim kręgiem piersiowym, 6 centymetrów od linii środkowej tuszy. x6 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona 4 centymetry przed przednim brzegiem kości łonowej, 7 centymetrów od linii środkowej tuszy. x7 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona na przednim brzegu kości łonowej, 11 centy­ metrów od linii środkowej tuszy. x8 = grubość mięśni w milimetrach, zmierzona między czwartym a piątym kręgiem piersiowym od końca, 3 centymetry od linii środkowej tuszy. x9 = grubość mięśni w milimetrach, zmierzona między drugim a trzecim kręgiem piersiowym od końca, 7 centy­ metrów od linii środkowej tuszy. x10 = grubość mięśni w milimetrach, zmierzona między pierwszym kręgiem lędźwiowym a ostatnim kręgiem pier­ siowym, 6 centymetrów od linii środkowej tuszy. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 110 kilogramów.

L 6/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Część 2 FAT-O-MEATER/MANUEL KLASSIFICERING (FOM/MK) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Fat-O-Meater/Manuel Klas­ sificering (FOM/MK)”. 2. Przyrząd jest urządzeniem typu Fat-O-Meater i jest wyposażony w sondę o średnicy 6 milimetrów zawierającą foto­ detektor (typu Siemens SFH 960 – BP 103 lub podobny) oraz posiadającą odcinek pomiarowy pomiędzy 1 i 94 milimetry. 3. Wyniki pomiarów zamienia się na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą jednostki centralnej. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 68,1746 – 0,3220 x1 – 0,5326 x2 + 0,0836 x3 gdzie: = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach) 4. Punkty pomiarowe są następujące: x1 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona 8 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym kręgiem lędźwiowym od końca. x2 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona 6 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym żebrem od końca. x3 = grubość mięśnia w milimetrach, zmierzona w tym samym czasie i w tym samym miejscu co x2. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 110 kilogramów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 83 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 20 z 200910.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.