Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 83 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 83 - Strona 3

Strona 3 z 3

Część 3 UNI-FAT-O-MEATER (UNIFOM) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Uni-Fat-O-Meater (Unifom)”. 2. Przyrząd ten jest taki sam, jak przyrząd opisany w punkcie 2 części 2. Jednakże Unifom różni się od MK komputerem i oprogramowaniem do interpretacji profilu odbicia z optycznej sondy. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 66,7393 – 0,2655 x1 – 0,5432 x2 + 0,0838 x3 gdzie: = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach) 4. Punkty pomiarowe są następujące: x1 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona 8 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym kręgiem lędźwiowym od końca. x2 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona 6 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym żebrem od końca. x3 = grubość mięśnia w milimetrach, zmierzona w tym samym czasie i w tym samym miejscu co x2. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 110 kilogramów.

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/87

Część 4 FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC EQUIPMENT (AutoFOM 1) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM 1)”. 2. Przyrząd jest wyposażony w 16 przetworników ultradźwiękowych o częstotliwości 2MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP lub podobnych), a odcinek pomiarowy między przetwornikami wynosi 25 milimetrów. Wyniki pomiarów zamienia się na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą procesora. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się na podstawie 127 poszczególnych punktów pomiarowych przy pomocy następującego wzoru: = c + c0 × IP000 + c1 × IP001 + . ... + c126 × IP126 gdzie: = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach). Stała c oraz stałe od c0 do c126 znajdują się w części II duńskiego protokołu przekazanego Komisji zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85. 4. Opis punktów pomiarowych i metody statystycznej znajdują się w części II duńskiego protokołu przekazanego Komisji zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 110 kilogramów.

Część 5 UPDATED FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC EQUIPMENT (AutoFOM DK) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Updated fully automatic ultrasonic equipment (AutoFOM DK)”. 2. Przyrząd wykazuje mechaniczną zgodność z AutoFOM 1 dotyczącą samego zakresu skanera. Nie zmienia się również sama zasada dokonywania pomiarów. AutoFOM DK różni się od AutoFOM 1 w zakresie elementu zapewniającego transfer tuszy do jednostki pomiarowej w pozycji pionowej i który, wraz z laserowym czujnikiem wykrywającym tuszę, dokonuje symetrycznych pomiarów, dysponuje zwiększoną mocą obliczeniową oraz nowym pakietem opro­ gramowania umożliwiającym zwiększenie rozdzielczości i szybkości obrazowania. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 63,4322 – 0,1429 x1 – 0,0438 x2 – 0,0715 x3 + 0,9420 x4 + 0,0911 x5 gdzie: = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach) 4. Opis punktów pomiarowych i metody statystycznej znajdują się w części II duńskiego protokołu przekazanego Komisji zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 110 kilogramów.

Część 6 FAT-O-MEATER II (FOM II) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako „Fat-O-Meater II (FOM II)”. 2. Przyrząd stanowi nową wersję systemu pomiarowego FAT-O-Meater. Podstawowa zasada dokonywania pomiarów określona w pkt 2 części 2 i 3 pozostaje bez zmian, ale od nowa zaprojektowano całe oprogramowanie, sprzęt oraz konstrukcję mechaniczną. Pistolet FOM II składa się z optycznej sondy z nożem, urządzenia do pomiaru głębokości oraz panelu do gromadzenia i analizy danych. Wszystkie zgromadzone i poddane analizie dane istotne z prawnego punktu widzenia zawarte są w pistolecie FOM II.

L 6/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 66,5015 – 0,3568 x1 – 0,4704 x2 + 0,0947 x3 gdzie: = szacunkowa zawartość chudego mięsa w tuszy (w procentach) 4. Punkty pomiarowe są następujące: x1 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona 8 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym kręgiem lędźwiowym od końca. x2 = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach, zmierzona 6 centymetrów od linii środkowej tuszy pomiędzy trzecim i czwartym żebrem od końca. x3 = grubość mięśnia w milimetrach, zmierzona w tym samym czasie i w tym samym miejscu co x2. Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 50 a 110 kilogramów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 83 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 20 z 200910.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.