Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 13

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 13

7.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/13

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Wspólnot Europejskich (2009/176/WE, Euratom)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Trybunału

Sprawiedliwości

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 223, 1. Następujące osoby zostają niniejszym mianowane na stanowiska sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Euro­ pejskich na okres od dnia 7 października 2009 r. do dnia 6 października 2015 r.: Lars BAY LARSEN Aindrias Ó CAOIMH a także mając na uwadze, co następuje: Endre JUHÁSZ Jean-Jacques KASEL Koen LENAERTS Uno LÕHMUS Allan ROSAS Marek SAFJAN Rosario SILVA DE LAPUERTA Vassilios SKOURIS Daniel ŠVÁBY.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 139,

(1)

Mandaty sędziów Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Vassiliosa SKOURISA, Allana ROSASA, Koena LENAERTSA, Una LÕHMUSA, Larsa BAYA LARSENA, Rosario SILVA DE LAPUERTA, Jerzego MAKARCZYKA, Endrego JUHÁSZA, Marka ILEŠIČA, Jána KLUČKI, Aindriasa Ó CAOIMHA, Camelii TOADER, Jean-Jacquesa KASELA oraz rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Luisa Miguela POIARESA PESSOI MADURA, Dámasa RUIZA-JARABA COLOMERA, Juliane KOKOTT i Eleanor SHARPSTON wygasają z dniem 6 października 2009 r.

(2)

Należy częściowo odnowić skład Trybunału Sprawiedli­ wości Wspólnot Europejskich na okres od dnia 7 października 2009 r. do dnia 6 października 2015 r. Jednak ze względu na brak propozycji mianowanie dwóch sędziów będzie możliwe dopiero w późniejszym terminie,

L 63/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2009

2. Następujące osoby zostają niniejszym mianowane na stanowiska rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na okres od dnia 7 października 2009 r. do dnia 6 października 2015 r.: Niilo JÄÄSKINEN Juliane KOKOTT Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER Eleanor SHARPSTON. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2009 r.

M. VICENOVÁ

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 15 z 20097.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 9 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

 • Dz. U. L63 - 6 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L63 - 5 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.