Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 7

Strona 7 z 11

Cała linia brzegowa Irlandii Północnej. Cała linia brzegowa Guernsey i Herm. Obszar przybrzeżny wyspy Jersey: obszar obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływu na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływu na wyspie Jersey. Obszar znajduje się w zatoce normano-bretońskiej, po południowej stronie kanału La Manche. Cała linia brzegowa wyspy Man. Irlandii

Zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae

Irlandia

IE

Cała linia brzegowa Irlandii, z wyjątkiem: 1. portu Cork; 2. zatoki Galway; 3. portu Ballinakill; 4. zatoki Clew; 5. cieśniny Achill; 6. Loughmore, zatoka Blacksod; 7. Lough Fole; 8. Lough Swilly.

Zjednoczone Królestwo

UK

Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem: 1. południowego wybrzeża Kornwalii od Lizard do Start Point; 2. wybrzeża Dorset, Hampshire i Sussex od Portland Bill do Selsey Bill; 3. obszaru wzdłuż wybrzeża północnego Kent i Essex od North Foreland do Felixstowe; 4. obszaru wzdłuż wybrzeża południowo-zachodniej Walii od Wooltack Point do St. Govan’s Head, włącznie z Milford Heaven oraz obszarami zalewo­ wymi rzek Eastern Cleddau i Western Cleddau; 5. obszaru obejmującego wody jeziora Loch Sunart na wschód od linii biegnącej w kierunku południowopołudniowo-wschodnim od najdalej na północ wysuniętej części Maclean’s Nose do Auliston Point; 6. obszaru obejmującego West Loch Tarbert na północny wschód od linii biegnącej ze wschodu na południowy wschód przy Ardpatrick Point NR 734 578 do zatoki North Dunskeig przy NR 752 568. Cała linia brzegowa Irlandii Północnej, z wyjątkiem: 1. Lough Fole. Cała linia brzegowa Guernsey, Herm i wyspy Man. Obszar przybrzeżny wyspy Jersey: obszar obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływu na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływu na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w zatoce normano-bretońskiej, po południowej stronie kanału la Manche.

Choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease)

L 63/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2009

ZAŁĄCZNIK II Wzór do celów przedkładania programów nadzoru do zatwierdzenia oraz oświadczeń w sprawie programów nadzoru

7.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/25

L 63/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2009

7.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/27

L 63/28

ZAŁĄCZNIK III CZĘŚĆ A

Wzór informacji, jakie należy przedłożyć w związku z wnioskami w sprawie zatwierdzenia programów nadzoru w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej/rozwoju epidemiologicznego choroby w ciągu czterech poprzedzających lat (oddzielna tabela na każdy rok wdrażania) PL

1. Dane dotyczące badania zwierząt

Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (a)

Choroba: .............................................

Rok: ..............................................

Gospodarstwo lub obszar hodowli mięczaków (b) Temperatura wody w czasie pobierania próbek/inspekcji Gatunki w czasie Gatunki, od których pobierania próbek pobrano próbki Liczba badań Liczba zwierząt, od których pobrano próbki (łączna i w podziale na gatunki)

Liczba pobrań próbek

Liczba inspekcji klinicznych

Wyniki dodatnie badania Wyniki dodatnie laboratoryjnego inspekcji klinicznych

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Łącznie

Łącznie

(a) Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 6 załącznika II. (b) W sytuacji, gdy liczba gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków jest ograniczona, lub gdy w całości lub części państwa członkowskiego, strefy lub enklawy objętej wnioskiem nie występują gospodarstwa/obszary hodowli mięczaków, w związku z czym próbki pobierane są od zwierząt dzikich, należy podać położenie geograficzne miejsc, w których pobierano próbki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 13 z 20097.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 9 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

 • Dz. U. L63 - 6 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L63 - 5 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.