Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 64 POZ 48

Tytuł:

Informacja dotycząca wejścia w życie protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 64 POZ 48

L 64/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2009

ZALECENIA

RADA

Informacja dotycząca wejścia w życie protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (1), który Rada i Komisja postanowiły zawrzeć dnia 16 lutego 2009 r. (2), wszedł w życie dnia 1 marca 2009 r., przy czym powiadomienia dotyczące dopeł­ nienia procedur określonych w artykułach 12 i 13 wspomnianego protokołu zostały dokonane w dniu 16 lutego 2009 r.

(1) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 46. (2) Dz.U. L 51 z 24.2.2009, s. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 64 POZ 48 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L64 - 4 z 200910.3.2009

    Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. dotycząca pomocy państwa przyznanej przez Włochy jako wynagrodzenie za środki zgromadzone na rachunkach bieżących Poste Italiane zdeponowane w Skarbie Państwa (C 42/06 (ex NN 52/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3492) (1)

  • Dz. U. L64 - 3 z 200910.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2009 z dnia 9 marca 2009 r. otwierające skup masła w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r.

  • Dz. U. L64 - 1 z 200910.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2009 z dnia 9 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.