Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 7 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen oraz interwencji w zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (Przekształcenie)

Data ogłoszenia:2009-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 7 - Strona 8

Strona 8 z 9

Melanogrammus aeglefinus Clupea harengus Merluccius merluccius Merluccius hubbsi Merluccius spp. Illex spp. Trachurus spp. Mircostomus kitt Lepidorhombus spp. Molva spp. Scomber scombrus Scomber japonicus Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor Mugil spp. Lophius spp. Mullus surmulettus Mullus barbatus Nephrops norvegicus Octopus spp. Pagellus spp. Gadus macrocephalus Penaeus spp. Sardina pilchardus Pleuronectes platessa Boreogadus saida Pollachius virens Pollachius pollachius Pandalus borealis Sebastes spp. Rossia macrosoma Pecten maximus Scyliorhinus spp. Lepidopus caudatus Raja spp. Katsuwonus pelamis Solea spp. Spicara smaris Sprattus sprattus Illex argentinus Loligo spp. Ommastrephes sagittatus

L 79/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.3.2009

Kod

Gatunek

SQE SQI SQL SQN SQO SQR SWO TUS WHB WHE WHG YFT

Todarodes sagittatus sagittatus Illex illecebrosus Loligo pealei Loligo patagonica Loligo opalescens Loligo vulgaris Xiphias gladius Thunnus spp. oraz Euthynnus spp. z wyjątkiem Thunnus thunnus oraz T. obesus Micromesistius poutassou Buccinum undatum Merlangius merlangus Thunnus albacares

Tabela 8 Regiony, w których cena wycofania jest korygowana według współczynnika regionalnego

Kod Region Opis regionu

MADER BALNOR CANA CORN ECOS ECOIRL

Azory i Madera Bałtyk Północny Wyspy Kanaryjskie Kornwalia Szkocja Szkocja i Irlandia Północna

Wyspy Azory i Madera Morze Bałtyckie na północ od 59° 30′ Wyspy Kanaryjskie Regiony przybrzeżne oraz wyspy hrabstw Kornwalii i Dewonu w Zjednoczonym Królestwie Regiony przybrzeżne północno-wschodniej Szkocji od Wick do Aberdeen Regiony przybrzeżne od Portpatrick w południowozachodniej Szkocji do Wick w północno-wschodniej Szkocji oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów. Regiony przybrzeżne i wyspy Irlandii Północnej Regiony przybrzeżne Szkocji od Portpatrick do Eyemouth oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów Atlantyckie regiony przybrzeżne Hiszpanii (z wyjąt­ kiem Wysp Kanaryjskich) Wschodnie regiony przybrzeżne Anglii od Berwick do Dover. Regiony przybrzeżne Szkocji od Portpatrick do Eyemouth oraz wyspa na zachód i na północ od tych regionów. Regiony przybrzeżne hrabstwa Down Francuskie regiony przybrzeżne Atlantyku, Kanału La Manche oraz Morza Północnego Regiony przybrzeżne oraz wyspy Irlandii Regiony przybrzeżne hrabstwa Down (Irlandia Północna) Portugalskie regiony przybrzeżne Atlantyku Unia Europejska z wyjątkiem tych regionów, do których stosuje się współczynnik regionalny

ESTECO

Szkocja (wschodnia)

ESPATL ESTANG

Hiszpania (Atlantyk) Wschodnia Anglia

FRAATL IRL NIRL PRT UER

Francja (Atlantyk, Kanał, Północ) Irlandia Północna Irlandia Portugalia Pozostały obszar Unii Europejskiej

25.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/31

Kod

Region

Opis regionu

EU WECO

Unia Europejska Szkocja (zachodnia)

Unia Europejska w całości Regiony przybrzeżne od Troon (południowozachodnia Szkocja) do Wick (północno-wschodnia Szkocja) oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów Morze Bałtyckie na południe od 59° 30′

BALSUD

Bałtyk

Tabela 9 Wykorzystanie wycofanych produktów

Kod Wykorzystanie wycofanych produktów

FMEAL OTHER NOALIM DIST BAIT

Wykorzystanie po przetworzeniu na mączkę (karma dla zwierząt) Wykorzystanie w stanie świeżym lub zakonserwowanym (karma dla zwierząt) Wykorzystanie do celów innych niż jako karma Swobodna dystrybucja Przynęta

Tabela 10 Rodzaje połowów

Kod Rodzaje połowów

D H C L O A

Połowy głębinowe Połowy dalekomorskie Połowy przybrzeżne Lokalne połowy na małą skalę Pozostałe rodzaje połowów Akwakultura

Tabela 11 Rodzaje kosztów technicznych

Kod Rodzaje kosztów technicznych

CO ST FL SL MA CU VV

Mrożenie Składowanie Filetowanie Solenie — suszenie Marynowanie Gotowanie — pasteryzowanie Składowanie w umiejscowionych na stałe zbiornikach

L 79/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.3.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 7 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 60 z 200925.3.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/294/WPZiB z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L79 - 49 z 200925.3.2009

  Wymiana listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez EUNAVFOR osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

 • Dz. U. L79 - 47 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady 2009/293/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. dotycząca wymiany listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

 • Dz. U. L79 - 44 z 200925.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiająca warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw sztucznych w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1959) (1)

 • Dz. U. L79 - 42 z 200925.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. dotycząca irlandzkich projektów rozporządzeń w sprawie oznaczenia kraju pochodzenia mięsa drobiowego, wieprzowego i baraniego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1931) (1)

 • Dz. U. L79 - 39 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 37 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L79 - 34 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

 • Dz. U. L79 - 5 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2009 z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 1 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 246/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami żeglugi liniowej („konsorcja”) (Wersja skodyfikowana)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.