Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 101

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 101

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/101

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009 (2009/275/WE)

L 85/102 EAHC

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 6 720 000 6 720 000 4 326 800 4 326 800 4 100 000,— 4 100 000,—

2 20

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ Tytuł 2 — Ogółem 134 880 134 880 93 500 93 500 0,— 0,—

OGÓŁEM

6 854 880

4 420 300

4 100 000,—

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/103 EAHC

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA INNE USŁUGI Tytuł 1 — Ogółem 3 244 000 70 000 157 000 145 000 3 616 000 2 222 300 114 000 106 000 181 500 2 623 800 1 709 669,— 27 498,— 56 000,— 105 000,— 1 898 167,—

2 20 21 22 23 24 25

KOSZTY POŚREDNIE BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE USŁUGI DODATKOWE Tytuł 2 — Ogółem 625 000 295 000 25 000 27 000 10 000 160 000 1 142 000 607 000 208 000 50 000 26 000 8 000 90 000 989 000 639 000,— 141 015,— 21 266,— 15 500,— 2 000,— 54 725,— 873 506,—

3 31 32 33

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI POSIEDZENIA I MISJE PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI Tytuł 3 — Ogółem 1 024 880 536 000 536 000 2 096 880 522 500 205 000 80 000 807 500 863 000,— 200 896,— 123 904,— 1 187 800,—

OGÓŁEM

6 854 880

4 420 300

3 959 473,—

L 85/104 EAHC

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2007 2008 2009 2007 Stanowiska czasowe 2008 2009

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Suma częściowa AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Suma częściowa AST Razem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — 1 — — 1 — — 2 — — 1 5 — — — — — — 3 — — — — 3 8

— — 1 — — 1 — 1 1 — — 1 5 — — — — 1 — 3 — — — — 4 9

— — 1 — — 1 — 2 1 1 — 3 9 — — — — 1 — 2 — — — — 3 12

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/105 EAHC

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV FG III FG II FG I Ogółem FG Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych Ogółem

19 11 7 1 38 — 38

15 7 5 1 28 — 28

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 101 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.