Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 107

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 107

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/107

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 (2009/276/WE)

L 85/108

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW Tytuł 2 — Ogółem 7 410 000 7 410 000 124 988 700 124 988 700 183 026 480,04 183 026 480,04

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 396 624,07 396 624,07

OGÓŁEM

7 410 000

124 988 700

183 423 104,11

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/109 EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17 Środki 2009 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2008 Wynik 2007

PERSONEL WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM KOSZTY REKRUTACJI PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE WYDATKI NA SZKOLENIA WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 2 970 000 60 000 200 000 80 000 10 000 3 320 000 2 970 000 60 000 200 000 80 000 10 000 3 320 000 4 734 000 80 000 500 000 100 000 10 000 5 424 000 4 734 000 80 000 500 000 100 000 10 000 5 424 000 3 644 618,60 63 889,29 256 178,02 22 775,96 8 790,40 3 996 252,27 3 644 618,60 63 889,29 256 178,02 22 775,96 8 790,40 3 996 252,27

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE WYDATKI NA POSIEDZENIA Tytuł 2 — Ogółem 490 000 390 000 20 000 120 000 p.m. 160 000 1 180 000 490 000 390 000 20 000 120 000 p.m. 160 000 1 180 000 687 500 280 000 22 500 200 000 50 000 270 000 1 510 000 687 500 280 000 22 500 200 000 50 000 270 000 1 510 000 0,— 206 820,43 0,— 237 052,81 0,— 82 070,77 525 944,01 0,— 206 820,43 0,— 237 052,81 0,— 82 070,77 525 944,01

20

21 22

23 24

25

3 31 32 39

WYDATKI OPERACYJNE WYDATKI NA BADANIA KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 Tytuł 3 — Ogółem 2 830 000 80 000 p.m. 2 910 000 2 830 000 80 000 p.m. 2 910 000 3 526 000 100 000 97 428 700 101 054 700 3 526 000 100 000 1 602 870,76 50 569,38 1 001 836,97 40 315,65 88 961 009,87 90 003 162,49

114 428 700 128 175 708,56 118 054 700 129 829 148,70

OGÓŁEM

7 410 000

7 410 000

107 988 700

124 988 700 134 351 344,98

94 525 358,77

L 85/110

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska czasowe 2009 2008

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Total AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Total AST Ogółem

— — 1 — — 2 1 1 4 7 2 — 18 — — — — — — — 2 1 — 2 5 23

— — 1 — 2 2 3 1 12 12 9 2 44 — — — — — 1 1 — 1 — 3 6 50

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 107 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.