Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 111

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 111

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/111

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009 (2009/277/WE)

L 85/112 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 1 — Ogółem 8 800 000 8 800 000 8 700 000 8 700 000 6 450 000,— 6 450 000,—

2 20

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH WKŁADY KRAJÓW TRZECICH Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 45 995,91 45 995,91

50

9 90

INNE DOCHODY INNE DOCHODY Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000,— 1 500 000,—

OGÓŁEM

8 800 000

8 700 000

7 995 995,91

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/113 CEPOL

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI NA ZATRUDNIENIE DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA POMOC TYMCZASOWA OPIEKA SPOŁECZNA WYDATKI REPREZENTACYJNE KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Tytuł 1 — Ogółem — 3 444 500 — 6 000 9 000 — 3 237 500 3 343 500 — 65 000 21 000 — 5 000 10 000 3 137 500 — 65 000 20 000 1 898 593,80 0,— 52 405,72 0,— 0,— 1 427,17 1 319,37 0,— 1 953 746,06

2 20 21 22 23 24

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE Tytuł 2 — Ogółem 83 000 252 000 58 500 82 000 11 000 486 500 100 000 218 500 80 000 92 000 3 000 493 500 76 979,82 140 629,69 61 424,47 58 677,42 2 345,80 340 057,20

3 30 31 32 33 35 36 37 38

WYDATKI OPERACYJNE WŁADZE I ORGANY KURSY I SYMPOZJA INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OCENA DELEGACJE REPREZENTACJA INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI Tytuł 3 — Ogółem — 4 869 000 — 147 500 — 4 969 000 518 000 3 058 500 880 000 40 500 224 500 — 70 000 407 000 3 221 000 1 027 000 42 500 201 500 467 112,12 2 246 580,46 539 850,62 33 546,55 33 091,42 0,— 20 090,17 668 443,14 4 008 714,48

OGÓŁEM

8 800 000

8 700 000

6 302 517,74

L 85/114 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2007 2008 2009 2007 Stanowiska czasowe 2008 2009

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Łącznie AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Łącznie AST Razem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — 1 — — 2 — — 2 — 5 10 — — — — — — 1,5 2 9 — — 12,5 22,5

— — — 1 — — 2 — — 2 — 5 10 — — — — — — 1,5 2 9 — — 12,5 22,5

— — — 1 — — 2 — — 2 — 9 14 — — — — — — 2 2 8 — — 12 26

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 111 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.