Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 145

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 145

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/145

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1 (2009/284/WE)

L 85/146 EAHC

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2008 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 4 100 000 4 100 000 340 000 340 000 4 440 000 4 440 000

2 20

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ Tytuł 2 — Ogółem 93 500 93 500 93 500 93 500

OGÓŁEM

4 193 500

340 000

4 533 500

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/147 EAHC

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 Treść Środki 2008 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA INNE USŁUGI Tytuł 1 — Ogółem 2 285 000 40 000 123 000 100 000 2 548 000 50 500 74 000 – 17 000 81 500 189 000 2 335 500 114 000 106 000 181 500 2 737 000

2 20 21 22 23 24 25

KOSZTY POŚREDNIE BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE USŁUGI DODATKOWE Tytuł 2 — Ogółem 565 000 135 000 15 000 25 000 8 000 100 000 848 000 – 10 000 141 000 42 000 73 000 35 000 1 000 607 000 208 000 50 000 26 000 8 000 90 000 989 000

3 31 32 33

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI POSIEDZENIA I MISJE PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI Tytuł 3 — Ogółem 494 000 143 500 160 000 797 500 28 500 61 500 – 80 000 10 000 522 500 205 000 80 000 807 500

OGÓŁEM

4 193 500

340 000

4 533 500

L 85/148 EAHC

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2006 2007 2008 2006 Stanowiska czasowe 2007 2008

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Suma częściowa AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Suma częściowa AST Razem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — 1 — — 1 — — 2 — — 1 5 — — — — 1 — 3 — — — — 4 9

— — 1 — — 1 — 2 1 1 — 3 9 — — — — 1 — 3 — — — — 4 12

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 145 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.