Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 153

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 153

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/153

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący (2009/286/WE)

L 85/154

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Budżet 2008 Budżet korygujący Nowa kwota

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW Tytuł 2 — Ogółem 22 560 000 22 560 000 102 428 700 102 428 700 124 988 700 124 988 700

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

OGÓŁEM

22 560 000

102 428 700

124 988 700

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/155 EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17 Środki 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący Nowa kwota

PERSONEL WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM KOSZTY REKRUTACJI PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE WYDATKI NA SZKOLENIA WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 5 260 000 80 000 500 000 100 000 10 000 5 950 000 5 260 000 80 000 500 000 100 000 10 000 5 950 000 – 526 000 – 526 000 – 526 000 – 526 000 4 734 000 80 000 500 000 100 000 10 000 5 424 000 4 734 000 80 000 500 000 100 000 10 000 5 424 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE WYDATKI NA POSIEDZENIA Tytuł 2 — Ogółem

20

690 000 280 000 20 000 200 000 50 000 270 000 1 510 000

690 000 280 000 20 000 200 000 50 000 270 000 1 510 000

– 2 500

– 2 500

687 500 280 000

687 500 280 000 22 500 200 000 50 000 270 000 1 510 000

21 22

2 500

2 500

22 500 200 000 50 000 270 000

23 24

25

0

0

1 510 000

3 31 32 39

WYDATKI OPERACYJNE WYDATKI NA BADANIA KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 Tytuł 3 — Ogółem 3 100 000 3 000 000 100 000 3 000 000 100 000 12 000 000 15 100 000 97 428 700 97 954 700 102 428 700 102 954 700 526 000 526 000 3 526 000 100 000 97 428 700 101 054 700 3 526 000 100 000 114 428 700 118 054 700

OGÓŁEM

10 560 000

22 560 000

97 428 700

102 428 700

107 988 700

124 988 700

L 85/156

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska czasowe 2008 2007

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Total AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Total AST Ogółem

— — 1 — 2 2 3 1 12 12 9 2 44 — — — — — — — 1 2 — 3 6 50

— — 1 3 — 3 2 3 13 14 2 — 41 — — — — — 1 1 — 1 2 — 5 46

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 153 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.