Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 21

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 21

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/21

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009 (2009/260/WE)

L 85/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI Tytuł 1 — Ogółem 138 966 000 138 966 000 126 318 000 126 318 000 111 752 775,75 111 752 775,75

2 20

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 41 890 000 41 890 000 45 997 000 45 997 000 44 641 991,52 44 641 991,52

3 30

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA Tytuł 3 — Ogółem 888 000 888 000 956 000 956 000 798 000,— 798 000,—

5 52

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI Tytuł 5 — Ogółem 6 235 000 6 235 000 6 824 000 6 824 000 6 299 981,48 6 299 981,48

6 60

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG Tytuł 6 — Ogółem 360 000 360 000 600 000 600 000 582 833,55 582 833,55

7 70

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ Tytuł 7 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem 350 000 350 000 2 200 000 2 200 000 1 213 869,99 1 213 869,99

OGÓŁEM

188 689 000

182 895 000

165 289 452,29

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/23 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 17 18 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW SŁUŻBY SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH Tytuł 1 — Ogółem 56 661 000 789 000 550 000 4 350 000 105 000 38 000 54 181 000 819 000 603 000 2 437 000 105 000 38 000 46 251 922,90 582 989,33 344 684,93 1 182 324,97 46 500,70 35 965,04

1 867 000 64 360 000

1 657 000 59 840 000

1 426 663,74 49 871 051,61

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY WYDATKI NA INFORMATYKĘ MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE Tytuł 2 — Ogółem 17 081 000 22 099 000 2 854 000 946 000 978 000 90 000 44 048 000 19 468 000 24 682 000 2 132 000 896 000 1 048 000 79 000 48 305 000 15 562 005,16 25 145 568,75 2 538 859,02 682 157,67 767 388,36 61 839,69 44 757 818,65

3 30

WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 80 281 000 80 281 000 73 742 000 73 742 000 64 497 206,27 64 497 206,27

9 90

INNE WYDATKI ŚRODKI TYMCZASOWE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. 1 008 000 1 008 000 0,— 0,—

OGÓŁEM

188 689 000

182 895 000

159 126 076,53

L 85/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska czasowe 2007 2008 2009

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem stopień AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem stopień AST Ogółem

— 1 4 3 28 29 14 28 27 10 50 20 214 — 2 2 3 12 16,5 14 18 53 26 60 206,5 420,5

1 3 4 5 34 33 33 22 42 43 23 9 252 — 6 2 11 14 33 34 56 26 21 26 229 481

1 3 4 6 36 34 34 35 40 38 34 17 282 — 6 5 12 15 38 39 46 30 25 32 248 530

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/25 EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2007

2008

2009

FG IV FG III FG II FG I Ogółem FG Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych Ogółem

23 6 25 1 55 9 64

31 9 34 1 75 17 92

35 10 39 1 85 28 113

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.