Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 49

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 49

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/49

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 (2009/265/WE)

L 85/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 — Ogółem 47 890 500 47 890 500 42 412 005 42 412 005 37 994 252,— 37 994 252,—

2 20

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

3 30

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA Tytuł 3 — Ogółem 1 876 000 1 876 000 1 968 000 1 968 000 2 297 080,— 2 297 080,—

4 40

INNE DOCHODY INNE DOCHODY Tytuł 4 — Ogółem 1 000 000 1 000 000 350 000 350 000 1 435 049,— 1 435 049,—

5 50

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. 15 211 448 15 211 448 15 994 859,— 15 994 859,—

6 60

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. – 9 295 414,— – 9 295 414,—

OGÓŁEM

50 766 500

59 941 453

48 425 826,—

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/51

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 17 19 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA MOBILNOŚĆ SŁUŻBY SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE EMERYTURY Tytuł 1 — Ogółem p.m. 22 256 500 21 773 500 130 000 244 000 p.m. 102 000 7 000 p.m. 21 756 500 21 304 500 100 000 242 000 p.m. 103 000 7 000 15 196 421,— 79 997,— 206 329,— 0,— 128 375,— 3 226,— 0,— 15 614 348,—

2 20 21 22 23 24 25 27

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INFORMATYKA RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE Tytuł 2 — Ogółem 1 759 000 3 500 000 162 500 428 500 317 000 85 000 95 000 6 347 000 1 714 000 3 140 000 229 000 422 500 230 000 85 000 40 500 5 861 000 1 167 875,— 2 458 448,— 91 240,— 279 352,— 175 376,— 42 502,— 0,— 4 214 793,—

3 30 31

WYDATKI EKSPLOATACYJNE USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ Tytuł 3 — Ogółem 17 717 000 13 000 17 730 000 14 062 163 18 000 14 080 163 13 385 237,— 0,— 13 385 237,—

10 10 0

REZERWY ŚRODKI TYMCZASOWE Tytuł 10 — Ogółem 4 433 000 4 433 000 18 243 790 18 243 790 0,— 0,—

OGÓŁEM

50 766 500

59 941 453

33 214 378,—

L 85/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2009 2008 2007 2009 Stanowiska czasowe 2008 2007

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem AST Razem

— — 1 — 7 9 12 3 1 3 7 — 43 — — — 4 4 5 5 3 — — — 21 64

— — 1 — 5 7 15 4 1 3 7 — 43 — — — 3 5 4 6 2 1 — — 21 64

— — 1 — 5 5 15 2 3 — — — 31 — — — 3 5 2 5 1 3 — — 19 50

— 1 — 1 4 12 6 12 5 16 25 9 91 — — 1 1 3 7 5 14 25 10 12 78 169

— 1 — — 4 11 6 12 7 12 27 11 91 — — 1 1 3 6 6 11 27 9 14 78 169

— 1 — — 3 9 6 11 8 6 27 12 83 — — — 1 3 6 5 10 21 9 12 67 150

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.