Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 53

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 53

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/53

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 (2009/266/WE)

L 85/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 17 000 000 17 000 000 15 000 000 15 000 000 14 191 093,— 14 191 093,—

5 52

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 207 173,— 207 173,—

OGÓŁEM

17 000 000

15 000 000

14 398 266,—

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/55

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 17 19 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW SŁUŻBY SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE REZERWA NA TYTUŁ 1 Tytuł 1 — Ogółem p.m. 8 811 000 7 818 000 360 000 16 000 365 000 244 000 8 000 p.m. 6 926 000 6 350 000 230 000 17 000 104 000 210 000 15 000 3 573 406,68 166 118,27 9 938,34 156 669,37 56 143,03 3 983,27 0,— 3 966 258,96

2 20 21 22 23 24 25 26 29

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE INFORMATYKA MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE REZERWA NA TYTUŁ 2 Tytuł 2 — Ogółem 1 385 000 841 000 444 000 197 000 176 000 p.m. 250 000 p.m. 3 293 000 p.m. 2 253 000 p.m. 35 000 1 267 000 605 000 99 000 83 000 164 000 999 873,50 927 103,70 2 121,08 73 624,28 70 583,69 0,— 234 087,48 0,— 2 307 393,73

3 31 32 33 34 35 36 37 38 39

WYDATKI OPERACYJNE GODNOŚĆ WOLNOŚCI RÓWNOŚĆ SOLIDARNOŚĆ PRAWA OBYWATELA SPRAWIEDLIWOŚĆ HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE ORGANY AGENCJI REZERWA NA TYTUŁ 3 Tytuł 3 — Ogółem p.m. 695 000 1 784 200 p.m. p.m. 245 000 1 501 800 420 000 250 000 4 896 000 2 166 000 5 821 000 0,— 7 318 186,71 1 380 000 150 000 1 485 000 640 000 2 654 625,33 3 031 297,— 822 606,62 809 657,76

4 41 42

INNE WYDATKI PHARE RAXEN_BR RAXEN_CT Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 19 400,— 372 895,35 392 295,35

OGÓŁEM

17 000 000

15 000 000

13 984 134,75

L 85/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2009 2008 2007 2009 Stanowiska czasowe 2008 2007

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Ogółem AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Ogółem AST Ogółem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 1 — 3 8 — 10 9 — 5 — — 36 — 1 — 3 9 1 1 9 — 1 — 25 61

— 1 — 2 5 — 10 5 — 3 — — 26 — 1 — 1 9 1 1 9 — 1 — 23 49

— 1 — 1 5 — 11 2 — 3 — — 23 — 1 — 1 9 1 1 9 — 1 — 23 46

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/57

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV FG III FG II FG I Ogółem Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych Ogółem

14 9 2 0 25 8 33

1 10 5 0 16 5 21

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.