Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 59

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 59

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/59

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009 (2009/267/WE)

L 85/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 68 454 000 68 454 000 66 400 000 66 400 000 48 193 192,— 48 193 192,—

2 20

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

3 30

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

4 40

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

9 90 91

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 129 469,— 129 469,—

OGÓŁEM

68 454 000

66 400 000

48 322 661,—

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/61

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 17 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW OPIEKA SPOŁECZNA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI Tytuł 1 — Ogółem 33 830 000 420 000 678 000 650 000 256 000 80 000 35 914 000 31 714 000 554 000 637 000 905 000 194 000 80 000 34 084 000 21 613 557,— 265 051,— 555 624,— 328 334,— 188 976,— 25 347,— 22 976 889,—

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA Tytuł 2 — Ogółem 4 322 000 1 920 000 173 000 304 000 539 000 352 000 7 610 000 4 273 000 2 975 000 253 000 300 000 621 000 290 000 8 712 000 3 794 907,— 2 170 518,— 1 747 237,— 286 048,— 600 877,— 547 684,— 9 147 271,—

3 30 31 32 33 34 35

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI OCENA RYZYKA WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE STOSUNKI ZEWNĘTRZNE KOMUNIKATY WSPARCIE OPERACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 11 000 000 5 418 000 1 275 000 285 000 2 507 000 4 445 000 24 930 000 9 830 000 4 625 000 1 279 000 810 000 2 416 000 4 644 000 23 604 000 7 034 122,— 1 928 932,— 865 694,— 660 798,— 1 972 563,— 2 803 223,— 15 265 332,—

OGÓŁEM

68 454 000

66 400 000

47 389 492,—

L 85/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2007 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe 2008 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2009 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe

A*16 A*15 A*14 A*13 A*12 A*11 A*10 A*9 A*8 A*7 A*6 A*5 Razem A* B*11 B*10 B*9 B*8 B*7 B*6 B*5 B*4 B*3

— — — — — — 1 — — — — — 1 — — — — — — — — — — —

— 1 1 — 5 19 1 13 37 23 30 13 143 — — — — 3 — 6 18 26 23 53 129 — — — — — — — — 272 273

— — — — 1 — 1 1 — 1 1 — 5 — — — — — — 2 — — — 2 4 — — — — — — — — 9 335

— 1 2 — 12 14 2 26 31 42 26 24 180 — — — 1 5 3 16 35 21 29 36 146 — — — — — — — — 326

AD*16 AD*15 AD*14 AD*13 AD*12 AD*11 AD*10 AD*9 AD*8 AD*7 AD*6 AD*5 Razem AD AST*11 AST*10 AST*9 AST*8 AST*7 AST*6 AST*5 AST*4 AST*3 AST*2 AST*1 Razem AST

— — — — 1 — 1 1 — 1 1 — 5 — — — — — — 2 — — — 2 4 — — — — — — — —

— 1 2 — 13 12 4 30 32 48 26 24 192 — — — 1 5 4 18 36 26 34 30 154 — — — — — — — — 346 355

Razem B* C*7 C*6 C*5 C*4 C*3 C*2 C*1 Razem C* Razem Razem

— — — — — — — — — 1

Razem

9

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/63

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV FG III FG II FG I Ogółem FG Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych Ogółem

43 4 36 2 85 20 105

30 3 30 1 64 13 77

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.