Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 65

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 65

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/65

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009 (2009/268/WE)

L 85/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

DOCHODY

Tytuł Rozdział Rok budżetowy 2009 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

2 20 21

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI DOCHÓD OPERACYJNY Tytuł 2 — Ogółem 48 485 000 400 000 48 885 000 53 450 000 400 000 53 850 000 50 202 879 50 227 866 48 249 058,— 48 249 058,— 50 202 879 50 227 866 48 249 058,— 48 249 058,—

OGÓŁEM

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866 48 249 058,—

48 249 058,—

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/67

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 16 17 Treść Środki 2009 Zobowiązanie Płatność Środki 2008 Zobowiązanie Płatność Wynik 2007 Zobowiązanie Płatność

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ŚRODKI SOCJALNE PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 17 017 000 987 000 200 000 622 500 400 000 40 000 19 266 500 17 017 000 987 000 200 000 622 500 400 000 40 000 19 266 500 15 671 000 1 240 000 150 000 640 000 375 000 40 000 18 116 000 15 671 000 1 240 000 150 000 640 000 375 000 40 000 18 116 000 10 502 125,— 10 477 120,— 868 852,— 100 758,— 234 028,— 271 640,— 22 000,— 780 414,— 78 020,— 186 481,— 263 615,— 19 656,—

11 999 403,— 11 805 306,—

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ZAKUPY INFORMATYCZNE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA Tytuł 2 — Ogółem 790 000 1 872 500 110 000 171 000 190 000 150 000 3 283 500 790 000 1 872 500 110 000 171 000 190 000 150 000 3 283 500 1 000 000 900 000 390 000 200 000 200 000 170 000 2 860 000 1 000 000 900 000 390 000 200 000 200 000 170 000 2 860 000 1 414 114,— 1 278 440,— 71 506,— 122 890,— 130 397,— 131 373,— 3 148 720,— 1 381 305,— 186 782,— 67 612,— 78 478,— 104 382,— 62 880,— 1 881 439,—

3 31 32 33 34 35 36 37 38 39

WYDATKI OPERACYJNE OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH INFORMACJA I PUBLIKACJE POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE BADANIA WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH PRZECIWDZIAŁANIE NIOM ZANIECZYSZCZE18 900 000 22 100 000 18 000 000 20 250 000 23 979 706,— 15 314 262,— 2 935 607 170 000 1 025 000 300 000 400 000 770 000 660 000 2 743 100 170 000 1 150 000 300 000 500 000 770 000 660 000 3 200 000 200 000 785 000 200 000 900 000 700 000 650 000 3 440 000 200 000 785 000 200 000 1 000 000 700 000 650 000 1 333 173,— 76 557,— 973 185,— 130 000,— 826 633,— 677 204,— 135 431,— 923 827,— 60 544,— 852 511,— 91 143,— 1 193 580,— 702 642,— 156 402,—

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) Tytuł 3 — Ogółem

1 174 393 26 335 000

2 906 900 31 300 000

4 591 879 29 226 879

2 026 866 29 251 866

0,—

0,—

28 131 889,— 19 294 911,—

OGÓŁEM

48 885 000

53 850 000

50 202 879

50 227 866

43 280 012,— 32 981 656,—

L 85/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

Tabela zatrudnienia

Stanowiska Kategoria i stopień Stałe 2009 Czasowe Stałe 2008 Czasowe Stałe 2007 Czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem dla grup zaszeregowania AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem dla grup zaszeregowania AST Ogółem Razem zatrudnionych 1 6 192 1 1 1 1 3 8 13 17 13 6 63 186 1 6 181 1 1 1 1 3 8 11 17 13 6 61 175 1 10 153 1 1 1 3 8 10 15 14 6 58 143 5 1 2 1 1 1 1 3 8 10 17 20 18 21 15 9 123 5 1 2 1 1 1 1 3 8 10 17 19 17 19 12 7 114 9 1 2 1 5 1 1 1 6 7 12 15 14 12 9 7 85

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.