Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 69

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 69

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/69

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009 (2009/269/WE)

L 85/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Tytuł 1 — Ogółem 58 942 000 58 942 000 54 150 000 54 150 000 55 832 141,37 55 832 141,37

2 20

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 31 540 000 31 540 000 30 000 000 30 000 000 26 530 000,— 26 530 000,—

3 30

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 3 — Ogółem 1 554 000 1 554 000 1 481 000 1 481 000 1 402 157,26 1 402 157,26

4 40

INNE SKŁADKI INNE SKŁADKI Tytuł 4 — Ogółem 1 030 000 1 030 000 500 000 500 000 325 573,54 325 573,54

5 50

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 5 — Ogółem 680 000 680 000 700 000 700 000 1 146 403,18 1 146 403,18

6 60

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem 196 000 196 000 235 000 235 000 44 352,— 44 352,—

7 70

KOREKTY BUDŻETOWE KOREKTY BUDŻETOWE Tytuł 7 — Ogółem 12 707 767 12 707 767 14 864 767 14 864 767 0,— 0,—

OGÓŁEM

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/71

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA PRZYJĘCIA I IMPREZY Tytuł 1 — Ogółem 46 283 000 1 142 000 50 000 1 486 000 80 000 49 041 000 37 664 000 1 628 000 50 000 999 000 10 000 40 351 000 30 504 626,21 1 932 743,80 45 598,81 604 020,87 25 505,51 33 112 495,20

2 20 21 22 23 24

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA Tytuł 2 — Ogółem 7 236 000 4 772 000 269 000 1 087 000 844 000 14 208 000 5 670 000 3 559 000 293 000 991 000 1 047 000 11 560 000 6 437 918,79 2 458 101,12 182 221,— 411 798,17 377 371,08 9 867 410,16

3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

WYDATKI OPERACYJNE WYDAWANIE CERTYFIKATÓW DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI STWORZENIE BAZY DANYCH INFORMACJA I PUBLIKACJE WYDATKI NA POSIEDZENIA KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE SZKOLENIA TECHNICZNE DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ Tytuł 3 — Ogółem 16 661 000 555 000 3 823 000 189 000 511 000 724 000 657 000 5 066 000 537 000 940 000 29 663 000 18 492 000 570 000 7 192 000 370 000 765 000 1 331 000 2 199 000 4 386 000 537 000 970 000 36 812 000 32 558 883,14 400 241,87 2 311 783,24 327 413,22 740 350,52 757 647,39 985 269,03 2 809 050,40 308 425,— 1 101 658,18 42 300 721,99

4 40 41

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI PROGRAMY BADAWCZE Tytuł 4 — Ogółem 1 030 000 p.m. 1 030 000 500 000 p.m. 500 000 0,— 0,— 0,—

5 50

INNE WYDATKI REZERWA Tytuł 5 — Ogółem 12 707 767 12 707 767 12 707 767 12 707 767 0,— 0,—

OGÓŁEM

106 649 767

101 930 767

85 280 627,35

L 85/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2009 2008 2007 2009 Stanowiska czasowe 2008 2007

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem AST Razem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 5 2 10 24 35 48 68 92 59 44 6 393 — — — — 2 4 18 30 31 24 4 113 506

— 5 2 9 21 32 34 72 62 64 37 6 344 — — — — 1 3 10 29 30 29 6 108 452

— 5 1 7 19 32 16 80 29 73 68 32 362 — — — — 1 2 7 23 25 37 10 105 467

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.