Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 73

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 73

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/73

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 (2009/270/WE)

L 85/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 1 — Ogółem 7 930 000 7 930 000 8 160 000 8 160 000 8 000 000,— 8 000 000,—

2 20

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. 195 024 195 024 182 400,— 182 400,—

3 30

INNE SKŁADKI INNE SKŁADKI Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

4 40

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 234 528,— 234 528,—

OGÓŁEM

7 930 000

8 355 024

8 416 928,—

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/75

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI NA REKRUTACJĘ USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE TYMCZASOWA POMOC Tytuł 1 — Ogółem 4 463 000 425 000 140 000 150 000 5 178 000 3 970 524 370 000 130 000 275 000 4 745 524 3 529 681,— 289 803,— 97 051,— 148 878,— 4 065 413,—

2 20 21 22 23

FUNKCJONOWANIE AGENCJI BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ICT Tytuł 2 — Ogółem 179 000 49 000 231 000 149 000 608 000 179 000 37 000 213 000 275 000 704 000 649 842,— 97 720,— 166 280,— 168 737,— 1 082 579,—

3 30 32 33 34 35

WYDATKI EKSPLOATACYJNE DZIAŁANIA GRUPY INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO Tytuł 3 — Ogółem 740 000 254 000 365 000 — 785 000 2 144 000 924 000 500 000 360 500 135 000 986 000 2 905 500 877 220,— 653 709,— 435 888,— 247 910,— 574 411,— 2 789 138,—

OGÓŁEM

7 930 000

8 355 024

7 937 130,—

L 85/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

Tabela zatrudnienia

2008 Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe Zatwierdzone Stanowiska tymczasowe Stanowiska stałe 2009 Zatwierdzone Stanowiska tymczasowe

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Stopień zaszeregowania AD razem AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Stopień zaszeregowania AST razem Personel ogółem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 1 — — 3 — 4 7 5 9 — — 29 — — — — — — 7 1 — 5 2 15 44

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 1 — — 3 — 4 7 5 9 — — 29 — — — — — — 7 1 — 5 2 15 44

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 73 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.