Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 83

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 83

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/83

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009 (2009/272/WE)

L 85/84 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

DOCHODY DOCHODY ROCZNE Tytuł 9 — Ogółem 22 500 000 22 500 000 24 839 898 24 839 898 17 990 766,— 17 990 766,—

OGÓŁEM

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/85 EUROJUST

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 16 17 19 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ŚWIADCZENIA SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE EMERYTURY I ODPRAWY Tytuł 1 — Ogółem 12 715 200 12 298 986 12 524 200 60 000 68 000 60 000 3 000 12 062 116 87 000 71 420 73 450 5 000 8 254 048,— 76 889,— 58 253,— 40 091,— 5 259,— 0,— 8 434 540,—

2 20 21 22 23 24

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, KÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE WYNAJEM POMIESZCZEŃ PRZETWARZANIE DANYCH

WYNAJEM

BUDYN3 570 000 164 100 69 000 79 000 4 722 709 165 400 744 800 109 386 1 066 516 6 808 811 2 715 319,— 191 026,— 138 383,— 74 396,— 918 799,— 4 037 923,—

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE, NA I KOMPUTEROWA INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJ-

972 000 Tytuł 2 — Ogółem 4 854 100

3 30 31 32 33 34 35 36 37

KOSZTY OPERACYJNE POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) REZERWA BUDŻETOWA Tytuł 3 — Ogółem p.m. 4 930 700 1 375 000 1 340 000 392 000 1 297 700 82 000 398 000 46 000 p.m. 5 732 101 1 927 000 925 670 136 000 2 043 931 203 500 447 000 49 000 1 667 176,— 791 204,— 857 402,— 1 335 403,— 92 255,— 316 818,— 43 803,— 0,— 5 104 061,—

4 40 41

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA PROJEKT AGIS UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 414 242,— 0,— 414 242,—

OGÓŁEM

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

L 85/86 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

Tabela zatrudnienia

Stanowiska Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2007 Zatwierdzone w ramach budżetu Stałe Czasowe 2008 Zatwierdzone w budżecie Stałe Czasowe 2009 Zatwierdzone w ramach budżetu Stałe Czasowe

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Stopień zaszeregowania AD ogółem AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Stopień zaszeregowania AST ogółem Razem Personel ogółem — — 147 0

0 1 0 0 0 2 0 4 4 11 4 12 38 0 0 0 1 1 0 2 17 37 26 25 109 147 0 0 175 0

1 0 0 0 0 0 5 5 2 11 14 3 41 0 0 1 1 0 1 2 18 59 28 24 134 175 0 0 185 0

1 0 0 1 0 0 5 5 4 12 17 5 50 0 0 1 1 0 1 2 18 60 28 24 135 185

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/87 EUROJUST

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV FG III FG II FG I Ogółem FG Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych Ogółem

13 18 1 10 42 30 72

6 5 1 0 12 13 25

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 83 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 27 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.