Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 4
2 wprowadza się punkt w brzmieniu: „33. 32008 R 0504: rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujące dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 3). Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do Islandii.”; 7) w pkt 32 (decyzja Komisji 2005/176/WE) w części 3.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 D 0755: decyzją Komisji 2008/755/WE z dnia 24 września 2008 r. (Dz.U. L 258 z 26.9.2008, s. 72).”; 8) w pkt 40 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007) w części 3.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 R 0394: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 394/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz.U. L 117 z 1.5.2008, s. 22), — 32008 R 0708: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 708/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. (Dz.U. L 197 z 25.7.2008, s. 18),

22.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/5

— 32008 R 1108: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1108/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 17), — 32008 R 1304: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1304/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 28).”; 9) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 3.2 w pkt 29 (decyzja Komisji 2005/59/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 D 0686: decyzją Komisji 2008/686/WE z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz.U. L 224 z 22.8.2008, s. 13).”; 10) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 3.2 w pkt 42 (decyzja Komisji 2007/683/WE) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 D 0674: decyzją Komisji 2008/674/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. (Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 30).”; 11) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 3.2 w pkt 43 (decyzja Komisji 2007/870/WE) dodaje się, co następuje: „ , zmieniona: — 32008 D 0682: decyzją Komisji 2008/682/WE z dnia 18 sierpnia 2008 r. (Dz.U. L 222 z 20.8.2008, s. 9).”; 12) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 3.2 po pkt 44 (decyzja Komisji 2008/77/WE) wprowadza się punkty w brzmieniu: „45. 32008 D 0655: decyzja Komisji 2008/655/WE z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca plany szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określająca poziom wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 66). Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do Islandii. 46. 32008 D 0838: decyzja Komisji 2008/838/WE z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie szczepień zapobiegaw­ czych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie takiego drobiu i pochodzących od niego produktów (Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 40). Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do Islandii.”; 13) w pkt 1 (dyrektywa Rady 64/432/EWG) w części 4.1 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 D 0984: decyzją Komisji 2008/984/WE z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 38), sprostowaną w Dz.U. L 10 z 15.1.2009, s. 35.”; 14) w pkt 70 (decyzja Komisji 2003/467/WE) w części 4.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32008 D 0404: decyzją Komisji 2008/404/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz.U. L 141 z 31.5.2008, s. 16), — 32008 D 0576: decyzją Komisji 2008/576/WE z dnia 4 lipca 2008 r. (Dz.U. L 183 z 11.7.2008, s. 40), — 32008 D 0816: decyzją Komisji 2008/816/WE z dnia 20 października 2008 r. (Dz.U. L 283 z 28.10.2008, s. 46).”;

L 101/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.4.2010

15) w pkt 75 (decyzja Komisji 2004/226/WE) w części 4.2 dodaje się, co następuje: „ , zmieniona: — 32008 D 0984: decyzją Komisji 2008/984/WE z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 38), sprostowaną w Dz.U. L 10 z 15.1.2009, s. 35.”; 16) w pkt 84 (decyzja Komisji 2008/185/WE) w części 4.2 dodaje się, co następuje: „ , zmieniona: — 32008 D 0476: decyzją Komisji 2008/476/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 34), — 32008 D 0988: decyzją Komisji 2008/988/WE z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 52).”; 17) po pkt 84 (decyzja Komisji 2008/185/WE) w części 4.2 wprowadza się punkt w brzmieniu: „85. 32008 R 0504: rozporządzenie Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujące dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 3). Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do Islandii.”; 18) w pkt 46 (decyzja Komisji 2007/182/WE) w części 7.2 dodaje się, co następuje: „ , zmieniona: — 32008 D 0661: decyzją Komisji 2008/661/WE z dnia 1 sierpnia 2008 r. (Dz.U. L 215 z 12.8.2008, s. 8).”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 101 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L101 - 26 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 16/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L101 - 25 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 24 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 23 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 22 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 21 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 19 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 18 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 16 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 14 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 12 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 11 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 10 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 9 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L101 - 7 z 201022.4.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.